Op deze pagina staat hoe U Centraal ervoor zorgt dat de inhoud van deze website correct is en hoe U Centraal omgaat met e-mail, copyright en links van derden.

Dit is het officiële digitale loket van U Centraal, de U-Gids. U Centraal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan om deze actueel, volledig, veilig en juist te houden. U Centraal behoudt zich het recht voor de Informatie op enig moment te wijzigen. In relatie tot en bij gebruik van de U-Gids en de informatie, is Nederlands recht van toepassing. De toegankelijkheid van deze website is voor U Centraal en haar gebruikers erg belangrijk. U Centraal zorgt ervoor dat de website voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid.

Komt u desondanks Informatie tegen die niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Gebruik hiervoor onze contactpagina.

E-mail afhandeling
U Centraal heeft een algemeen e-mailadres: info@u-centraal.nl. Wij zorgen dat uw e-mail bij de juiste persoon of afdeling komt en dat u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt. Meer complexe vragen worden formeel geregistreerd en krijgen dezelfde behandeling als een ingekomen brief. Voor deze categorie vragen geldt een formele afdoeningstermijn van zes weken. U Centraal streeft ernaar om ook dit soort vragen eerder te beantwoorden. U Centraal beschermt de communicatie via e-mail en Internet zo optimaal mogelijk. Echter, U Centraal kan de beveiliging van dergelijke berichten en informatiestromen tegen manipulatie of misbruik niet garanderen. Daarom raadt U Centraal af vertrouwelijke informatie per e-mail aan U Centraal te zenden en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van manipulatie en misbruik van deze informatie.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van U Centraal, behalve als anders is vermeld. De Gebruiker mag – met bronvermelding – eruit citeren, de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken.

Links
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. U Centraal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

U Centraal
1 augustus 2013