Co-ouders en belasting

kies uw wijk

Co-ouders voeden na de scheiding samen hun kinderen op. De kinderen horen tegelijkertijd tot twee huishoudens: de helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere. De Belastingdienst heeft voor co-ouders een speciale belastingregel.


Voor de Belastingdienst bent u co-ouder als uw kinderen:

  • ten minste 3 dagen per week bij u wonen;
  • ten minste 3 dagen per week bij uw ex-partner wonen;
  • op uw woonadres of op het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Voldoet u hieraan? Dan geldt voor u dat beide ouders:

  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunnen krijgen voor ouders die werk en zorg combineren;
  • kinderopvangtoeslag kunnen krijgen voor het eigen deel van de opvangkosten;
  • hun kinderen kunnen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag (wat tot een hogere toeslag leidt)'.


Kindgebonden budget
De Belastingdienst kan het kindgebonden budget niet over beide ouders verdelen (bij de kinderbijslag kan dat wel). De ouders moeten samen bepalen wie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als aanvrager van de kinderbijslag wordt geregistreerd; die ouder ontvangt ook het kindgebonden budget. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. 

Meerdere kinderen
Co-ouders die meerdere kinderen hebben, kunnen de kinderen verdeeld over twee huishoudens inschrijven in de BRP. Beide ouders kunnen dan kinderbijslag aanvragen en het kindgebonden budget krijgen.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken