Budgethouder

Het persoonsgebonden budget (pgb) is voor de budgethouder geen inkomen voor de inkomstenbelasting; u betaalt er dus geen inkomstenbelasting over. 
Hebt u pgb-geld over van het voorgaande jaar en staat dat op 1 januari van het belastingjaar nog op uw bankrekening, dan hoort dat bedrag bij uw bank- en spaartegoed. Afhankelijk van de hoogte van uw vermogen moet u er belasting over betalen. Als u dat pgb-restant moet terugbetalen, hoort het bij uw schulden op 1 januari van het belastingjaar. Kijk op de site van de Belastingdienst wat u in dat geval kunt doen.

Zorgverlener
Werkt u als zorgverlener voor een budgethouder op minder dan vier dagen per week, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de pgb-inkomsten voor de inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U geeft de inkomsten in uw belastingaangifte aan als inkomsten uit overig werk.

Regeling dienstverlening aan huis 
Deze regeling zorgt ervoor dat de budgethouder met het pgb een zorgverlener kan inhuren, zonder de verplichting om over het loon van de zorgverlener belasting en premies af te dragen.
De regeling geldt alleen als de zorgverlener op minder dan vier dagen per week bij u werkt. Uw zorgverlener moet ten minste 90% van de huishoudelijke taken doen die u anders zelf zou doen.

Hebt u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst gesloten voor meer dan drie dagen? Dan moet u als 'werkgever' loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Informatie en hulp hierbij biedt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Lees verder
7 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina