De WSNP komt pas in beeld als het minnelijk traject niet is geslaagd doordat een of meerdere schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met de voorgestelde regeling. De schulddienstverlener stelt dan een verzoekschrift op voor de WSNP en stuurt dat naar de rechtbank.

De rechter
Na enkele weken krijgt u een oproep om voor de rechter te verschijnen. Hij zal u vragen stellen en uitleggen wat er van u verwacht wordt als u wordt toegelaten tot de WSNP. De rechter kijkt onder meer naar de soort schulden, hoe ze zijn ontstaan, en wat u al heeft gedaan om uw schulden op te lossen.
De rechter kan uw schuldeisers verplichten om mee te werken aan de schuldregeling.
Als u bent toegelaten tot de WSNP wordt er een bewindvoerder aangewezen. De bewindvoerder voert de wettelijke regeling uit en controleert namens de rechter of u uw verplichtingen nakomt.

Verplichtingen
Tijdens de regeling betaalt u zelf uw rekeningen. Wel kan uw post de eerste periode naar de bewindvoerder gaan. Er wordt een speciale rekening geopend, een zogenoemde boedelrekening, waarop het geld wordt gespaard voor de schuldeisers. De WSNP kent een aantal verplichtingen, welke dit zijn hangt af van uw situatie. Het is belangrijk dat u uw bewindvoerder steeds op de hoogte houdt van veranderingen in uw leven. Soms hebt u ook toestemming van de bewindvoerder nodig voor een verandering. Daarnaast is het belangrijk dat gedurende het WSNP-traject uw inkomen gelijk blijft of toeneemt. Er is immers een berekening gemaakt van wat u kunt sparen voor de aflossing van uw schulden. De schuldeisers gaan hiervan uit.

Schone lei
De periode van de WSNP kan 36 tot maximaal 60 maanden duren. Als u zich aan alle verplichtingen houdt, krijgt u van de rechter een 'schone lei'. Dit betekent dat schuldeisers niet-betaalde schulden niet meer kunnen opeisen.

Meer informatie:

http://www.bureauwsnp.nl/

 

 

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina