Kindgebonden budget

kies uw wijk

Het kindgebonden budget is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Wie al huur, zorg of kinderopvangtoeslag ontvangt, krijgt er automatisch bericht over van de Belastingdienst. Wie geen toeslag ontvangt en/of voor het eerst kinderbijslag ontvangt, vraagt het kindgebonden budget zelf aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget: de alleenstaande-ouderkop.

De ouder die de kinderbijslag ontvangt, vraagt het kindgebonden budget aan via Mijn toeslagen. Krijgt u geen kinderbijslag omdat uw 16 of 17-jarig kind overdag niet meer op school zit? Dan kunt u toch kindgebonden budget krijgen als u uw kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat wil zeggen: u betaalt per kwartaal minimaal € 422 mee aan het levensonderhoud van uw kind.

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner en van het aantal kinderen. Tot een inkomen van iets meer dan het minimumloon krijgt u de maximumbedragen van het kindgebonden budget. Bij een inkomen daarboven worden de bedragen stapsgewijs lager.

Naast inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige verblijfsvergunning kunnen ook personen met de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland het kindgebonden budget krijgen: meer informatie.

Alleenstaande-ouderkop (ALO-kop)

Alleenstaande ouders zonder toeslagpartner en met minderjarige kinderen, krijgen van de Belastingdienst/Toeslagen een extra toeslag; de alleenstaande-ouderkop (ALO-kop). De ALO-kop wordt uitbetaald als onderdeel van het Kindgebonden budget.


Hoogte alleenstaande-ouderkop

Het bedrag van de alleenstaande-ouderkop hangt af van uw inkomen en kan in 2018 oplopen tot maximaal € 3.101.
Maak een proefberekening om te weten hoeveel kindgebonden budget u in totaal kunt krijgen.

Ouder met partner in het buitenland
Een ouder die alleen voor zijn minderjarige kinderen zorgt omdat zijn echtgenoot nog in het buitenland woont, krijgt de ALO-kop. Als de echtgenoot later naar Nederland komt, wordt het huwelijk met terugwerkende kracht ingeschreven in de Basisregistratie personen (Brp). De ALO-kop moet dan worden terugbetaald.

Als de partner van de ouder die voor de kinderen zorgt niet rechtmatig in Nederland verblijft, krijgt de verzorgende ouder de ALO-kop niet. De ouder moet dan leven van een te laag inkomen.

In beide situaties is het belangrijk om contact op te nemen met de gemeente, afdeling Werk en Inkomen. Op grond van de Participatiewet kan de gemeente bijstand verstrekken ter compensatie van het gemis van de ALO-kop of voor de terugvordering van de ten onrechte ontvangen ALO-kop. De gemeente beoordeelt elke individuele situatie apart.


WTOS
De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) is een onderdeel van het kindgebonden budget. Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget verhoogt met een extra bedrag voor schoolkosten.
U kunt een proefberekening maken om te weten hoe hoog uw kindgebonden budget is.

Uitbetaling
De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget per maand uit. In twee situaties betaalt de SVB het uit, namelijk:

  • als u een aanvulling krijgt op een buitenlandse gezinsbijslag, en
  • als u kinderbijslag krijgt voor een kind dat in Marokko woont.

De kosten voor kinderen buiten Nederland zijn vaak lager. Het bedrag van het kindgebonden budget is daarom lager dan in Nederland. 
De SVB betaalt het kindgebonden budget in Marokko na afloop van het kwartaal uit.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken