Voorwaarden
U kunt zorgtoeslag aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit hebt, een geldige verblijfsvergunning, of de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. 
Let op! Jongeren van 18 jaar en ouder moeten de toeslag zelf aanvragen, ook als ze bij hun ouders wonen.
Om zorgtoeslag te krijgen moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben en de premie daadwerkelijk betalen. Uw inkomen mag niet boven de inkomens- en vermogensgrens komen. In 2017 mag uw inkomen maximaal € 27.857 zijn als u alleenstaand bent, en maximaal € 35.116 als u een toeslagpartner hebt. Kijk hoeveel vermogen u mag hebben om zorgtoeslag te krijgen.
Let op! Over niet-verzekerde periodes kan nooit recht op zorgtoeslag bestaan.

Zorgtoeslag en detentie
Een verzekerde die in detentie gaat, moet de detentie bij zijn zorgverzekeraar melden. De gedetineerde krijgt medische zorg van het ministerie van Justitie. Tijdens de detentie blijft de zorgverzekering bestaan maar de rechten en plichten, zoals de premiebetaling, worden opgeschort. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de zorgtoeslag: die moet worden stopgezet en weer worden aangevraagd als de detentie eindigt.

Lees verder
3 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina