De Domstadpolis, is er voor

  • vrijwilligers in georganiseerd verband; kijk in het stroomschema welke vrijwilligers dat zijn,
  • mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verlenen,
  • mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.

Het gaat om een aanvullende verzekering, d.w.z. dat de verzekering alleen schade vergoedt die niet al gedekt is door andere verzekeringen. Als er sprake is van een ongeval is de verzekering niet alleen maar aanvullend, de polis biedt dan altijd dekking.
De Domstadpolis is dus geen vervanging voor de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilliger zelf afgesloten, gaan altijd voor. De verzekering geldt alleen in specifieke gevallen tijdens het vrijwilligerswerk, de mantelzorg of stage/tegenprestatie en tijdens de reis ernaartoe en terug.

Schade melden
Vrijwilligers kunnen terecht bij de organisatie waarvoor zij werken als zij schade hebben, of bij de gemeente. Mantelzorgers en anderen die onder de Domstadpolis vallen kunnen terecht bij de gemeente of de verzekeringsmaatschappij, in dit geval Centraal Beheer. Gebleken is dat gemeenteambtenaren lang niet altijd weten dat mantelzorgers ook verzekerd zijn. Laat u niet wegsturen, maar vraag door. U kunt ook ondersteuning vragen bij de sociaal raadslieden in het buurtteam.

Wat omvat de vrijwilligerspolis?

  • een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • een verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
  • een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers
Lees verder
2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina