• Buurtteam

  In elke buurt is een buurtteam actief. Zij zijn er voor alle bewoners in de buurt, jong en oud. Er zijn medewerkers in het buurteam die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van gezinnen.

  De ambitie van het buurtteam is om kinderen in de stad gezond en veilig te laten opgroeien. Daarbij is het dagelijks leven van het gezin hun uitgangspunt, staan de vraag en oplossing centraal en vormt de veiligheid van het kind altijd de ondergrens. 

  Aanbieders

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers in Utrecht. Zij ondersteunt bij de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

  In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten van de jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht. 

  Aanbieder

 • de Opvoedpoli

  De Opvoedpoli is een plek waar u met al uw vragen betreft opvoeding, ouderschap en de ontwikkeling van kinderen van 0-25 jaar terecht kan. De Opvoedpoli heeft medewerkers met verschillende specialiteiten in dienst. Zo kunnen uiteenlopende vragen goed beantwoord worden.

  U kunt bij de Opvoedpoli altijd binnenlopen of contact opnemen via telefoon of e-mail. 

  Na het maken van een afspraak kunt u er binnen een week terecht. Bij crisis kan dat zelfs dezelfde dag nog. Eenvoudige vragen worden vaak met advies of deelname aan een cursus beantwoord. Bij ingewikkeldere vragen wordt een werkplan voor langere tijd opgesteld. Soms wordt hiervoor een indicatie aangevraagd.

   

   

  Aanbieder

 • Fiom Utrecht Tienerouders

  Fiom Utrecht Tienerouders is er speciaal voor tienerouders. Jonge ouders tot 27 jaar uit Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein kunnen er terecht.

  U kunt hier al uw vragen over bijvoorbeeld zwangerschap, baby's of uw rol als ouder(s) stellen. Fiom Utrecht kan tienerouders met elkaar in contact brengen als daar behoefte aan is.

   

  Aanbieder

 • Home-Start

  Home-Start is een programma voor opvoedondersteuning door vrijwilligers aan gezinnen met minimaal één kind tot 14 jaar oud. De ondersteuning is gratis.

  De ondersteuning houdt in:

  - Een vrijwilliger die bij het gezin thuis komt

  - Steuntje in de rug en aandacht

  - Ondersteuning bij opvoeding

  - Hulp bij praktische zaken

  De ondersteuning duurt minimaal drie maanden. De uiteindelijke duur van de ondersteuning ligt aan de vraag. Home-Start wordt in Utrecht uitgevoerd door U Centraal.

   

  Aanbieder

 • Hulplijn radicalisering

  De Hulplijn radicalisering is een initiatief van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Het doel is om radicalisering te voorkomen. Als ouders zich zorgen maken over radicalisering, of hierover vragen hebben, kunnen zij bellen met de hulplijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

  Aanbieder

 • Lijn5

  Het opvoeden van kinderen is een belangrijke én een moeilijke taak. Door allerlei verschillende oorzaken kunnen de spanningen in een gezin hoog oplopen. Lijn5 kan het gezin helpen deze problemen met elkaar op te lossen.

  De gezinsbehandeling is erop gericht om met het hele gezin te werken aan een betere opvoeding en thuissituatie. De problemen liggen vaak op meerdere terreinen binnen de opvoeding. Bijvoorbeeld moeite met het omgaan met regels, beter naar elkaar leren luisteren, grenzen leren stellen of het verminderen van angst om iets zelfstandig te doen. De gezinsbehandelaar geeft de ouders inzicht in de problemen en oefent met hen om te komen tot een andere aanpak in de opvoeding.

  Afhankelijk van de hulpvraag biedt Lijn5 verschillende trajecten:

  • Van intensieve gezinsbehandeling tot langdurige begeleiding  
  • Acute hulp bij een crisis in de thuissituatie
  • Hulp bij complexe scheidingsproblemen
  • Gezinsbehandeling ter voorkoming dat een kind het criminele pad opgaat  
  • Kortdurende video-hometraining

  Aanbieder

 • Speel-o-theek TUF-TUF

  Speel-o-theek TUF-TUF leent speelgoed uit voor kinderen met een beperking, langdurig zieke kinderen, kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand, leerlingen van het speciaal onderwijs en aan voorzieningen voor kinderen met een beperking. Broertjes en zusjes van de kinderen die lid zijn, kunnen ook gebruikmaken van de speel-o-theek.

  Er is een grote keus aan aangepast speelgoed, heel geschikt voor kinderen van wie de motoriek onvoldoende is ontwikkeld. Ook is er groot en kostbaar materiaal, dat u niet zomaar zelf koopt, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapiebal, grote kunststof bouwblokken, een stevige aangepaste driewieler, een blacklight lamp en een vloeistofprojector. Verder zijn er natuurlijk allerlei spelletjes en puzzels voor iedere leeftijd te leen.
  Een jaarabonnement kost tussen de €19,- en €32,- (afhankelijk van de hoeveelheid speelgoed die u per keer wilt lenen). Een U-pas geeft recht op korting. Voor groepsabonnementen geldt een speciaal tarief.

  Aanbieder

  • Speel-o-theek TUF-TUF
   Adres
   Koningsweg 2 
   3582 GE Utrecht
   Telefoon
   06 24119637  
   E-mail
   bestuur@tuftuf.net 
   Bereikbaar op
   Op woensdag van 9.30-11.00u en op zaterdag van 10.00-12.00u 
   Website
   www.tuftuf.net 
 • Spelenderwijs Utrecht

  Spelenderwijs Utrecht biedt een professioneel, wijkgericht aanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De organisatie zorgt dat kinderen een veilige speelomgeving hebben waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  Spelenderwijs Utrecht is in ongeveer 60 locaties actief met peuterspeelzalen, voorscholen en speelleergroepen. Het doel is om jonge kinderen een betere start te geven, zodat zij zonder achterstand in hun (taal)ontwikkeling kunnen starten op de basisschool.

  Aanbieder

 • VoorleesExpress

  De VoorleesExpress is er voor gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar. Een vrijwillige voorlezer komt dan thuis bij het gezin voorlezen.

  Ook bekijkt de vrijwilliger samen met de ouders hoe zij het voorlezen kunnen overnemen om het lezen een dagelijks terugkerend ritueel te laten worden. Het betreft ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuissituatie.

  De VoorleesExpress werkt veel samen met (voor)scholen.

  Aanbieder

 • Wijkacademie opvoeden

  In de wijkacademie kunnen ouders met elkaar alle vragen, ervaringen en thema's op het gebied van opvoeden delen. Het zijn ouders en jongeren met verschillende achtergronden die hier met elkaar spreken. Het is vooral bedoeld om te leren van elkaar, niet om te vertellen hoe de ander het moet doen.

  Meer informatie kunt u vinden op de website van wijkacademie opvoeden.

2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina