Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw relatie wilt beëindigen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende relatievormen en de juridische informatie en gevolgen.

 • Einde geregistreerd partnerschap

  Het beëindigen van geregistreerd partnerschap kan zowel mét als zonder tussenkomst van de rechter. Wanneer u samen met uw partner besluit om uw partnerschap te beëindigen én u heeft geen minderjarige kinderen, is een rechter niet nodig. Lees verder
 • Einde samenwonen

  U kunt (ongehuwd) samenwonen met uw partner met of zonder een samenlevingscontract. Dit verschil maakt wel uit als u uit elkaar gaat. Lees verder
 • Ondersteuning bij echtscheiding

  Rondom een echtscheiding komen allerlei vragen aan de orde. Wat doet u met de woning? Wat zijn de financiële gevolgen? In Utrecht kunt u bij verschillende instanties gratis met deze vragen terecht. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Scheiden, wat kunt u verwachten?

  Als u besluit te gaan scheiden, verandert er veel in een korte tijd. U moet afspraken maken over uw gezamenlijk bezit en mogelijk over de opvoeding en zorg voor uw minderjarige kinderen. Het beeld dat hier geschetst wordt, is een algemeen beeld. Het kan zijn dat uw eigen situatie hiervan afwijkt. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Uit elkaar als u kinderen heeft

  Wanneer u uit elkaar gaat, heeft dit gevolgen voor uw leven. Als u samen kinderen heeft, heeft dit nog meer consequenties. Aan de kinderen uitleggen dat u als ouders niet meer samen wilt leven is geen gemakkelijke taak. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina