Als u en uw partner in overleg kiezen voor een scheiding,  kunt u veel samen regelen.  Afspraken die u uit eigen wil maakt, zijn gemakkelijker na te komen dan afspraken die opgelegd zijn door de rechter.
De meeste mensen die gaan scheiden komen in een ingewikkelde situatie terecht. Uw leven verandert. Soms moet u verhuizen of komt er een omgangsregeling voor de kinderen.

Wanneer u besluit veel samen te doen, kunt u bekijken of rechtwijzer/uit elkaar u kan helpen. Er zijn kosten verbonden aan deze hulp, maar het bespaart u ook geld (kosten van een mediator of advocaat).

Lees verder
 • Voorafgaand aan de scheiding

  Informatie vooraf: Het is goed om te weten op welke voorwaarden u getrouwd bent. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden moet u andere dingen regelen dan bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. Bij gemeenschap van goederen deelt u alles samen. Bij huwelijkse voorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u zijn en welke van uw partner.

  Advocaat

  U heeft een advocaat nodig om te scheiden. U kunt zelf een advocaat benaderen met de vraag of deze u kan ondersteunen in het traject. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten kunt u zoeken naar een advocaat. Als u samen besluit te gaan scheiden kunt u ook gezamenlijk één advocaat in schakelen. Er is altijd een advocaat nodig om een verzoekschrift voor het ontbinden van het huwelijk in te dienen bij de rechtbank.

  Mediator

  Een gedeelte van de scheiding, zoals het verdelen van de spullen en afspraken over de kinderen kunt u al samen maken. U hoeft hiervoor dus niet te wachten op een advocaat. Komt u er samen toch niet uit dan kunt u ook een mediator inschakelen. Mediators zijn erin gespecialiseerd om twee partijen zo goed mogelijk afspraken te laten maken zodat ze er samen uitkomen. Het MFN bewaakt de kwaliteit van mediators, we raden u aan om altijd een mediator te kiezen die hierbij aangesloten is. Bekijk hun website voor het vinden van een mediato

  Juridisch Loket

  Als u een laag inkomen heeft kunt u ook bij het Juridisch Loket terecht voor informatie en advies. Het Juridisch Loket staat u niet bij in een procedure bij de rechtbank. Voor de voorwaarden van het juridisch loket kunt u kijken op hun website. Als het Juridisch Loket u verwijst naar een advocaat én wanneer u voldoet aan de normen van de Wet op de Rechtsbijstand, dan ontvangt u korting op uw eigen bijdrage.

  Voorlopige voorziening

  Als het niet lukt om er samen uit te komen duurt de procedure rondom een echtscheiding vaak te lang om te wachten met het maken van afspraken. Daarom bestaat er de 'voorlopige voorziening' (een spoedvoorziening). Deze kan uw advocaat bij de rechter aanvragen. In deze voorlopige voorziening kunt u belangrijke zaken regelen, bijvoorbeeld wie er in de woning blijft wonen, wie de vasten lasten betaalt, en hoe de omgang en kosten van de kinderen is afgesproken.

  Binnen vier weken na aanvraag van de voorlopige voorziening moet bij de rechtbank ook het verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. Alleen dan houdt de voorlopige voorziening zijn kracht totdat er nieuwe beslissingen zijn gemaakt.

  Verblijfsvergunning

  Wanneer u een verblijfsvergunning heeft op basis van verblijf bij partner kan een beëindiging van de relatie gevolgen hebben. Wanneer u langer dan 5 jaar bij elkaar bent, kunt u uw eigen verblijfsvergunning aanvragen. Wanneer u korter dan 5 jaar bij elkaar bent, gelden strenge voorwaarden om een zelfstandige vergunning te krijgen. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) kan hier meer informatie over geven.  

   

 • Gedurende de scheiding

  In een echtscheidingsconvenant kunt u afspraken met elkaar vastleggen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Vaak stelt een advocaat deze op maar u kunt dat ook zelf doen of laten doen door een notaris.

  Kosten voor de echtscheiding

  - Voor de procedure bij de rechtbank moet u griffierechten betalen. Hoeveel u hiervoor moet betalen hangt af van uw inkomen en de soort rechtszaak. Op de website van de rechtspraak staan de tarieven benoemd.

  - Kosten voor de advocaat. De hoogte van de rekening van uw advocaat is afhankelijk van de tijd die besteed wordt aan uw zaak. Regelt u veel zelf dan zullen de uren die de advocaat maakt minder zijn en zult u dus minder hoeven te betalen. Stem dit goed af met uw advocaat.

  - Vaak zijn er nog extra bijkomende kosten door bijvoorbeeld uittreksels of advieskosten.

  - Indien u een mediator inschakelt moet u deze natuurlijk ook betalen. 

  Volgens rechtwijzer kost een scheiding gemiddeld € 3000,-.  

  Zaken die geregeld moeten worden (indien van toepassing):

  - Partneralimentatie: als een van u beiden niet voldoende inkomsten heeft om van te leven dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. U stelt samen de hoogte van deze alimentatie vast. Kunt u het niet met elkaar eens worden, dan stelt de rechter deze vast. Als u vóór 1 juli 1994 bent getrouwd, geldt de duur van de alimentatie net zo lang als u (samen) hebt afgesproken. Bent u na 1 juli 1994 getrouwd dan zijn er wettelijke termijnen. Meer informatie kunt u hier vinden.

  - Ouderdomspensioen: als u gaat scheiden heeft u beiden recht op een helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit geldt voor scheidingen van na 30 april 1995. Er zijn wel uitzonderingen, de uitleg hierover kunt u hier vinden.

  - Bijzonder nabestaandenpensioen: Gedurende uw huwelijk bouwt uw partner pensioen op als deze werkt. Een gedeelte daarvan is bedoeld voor als uw partner komt te overlijden. Bij een scheiding krijgt u het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, dit heet het 'bijzonder nabestaandenpensioen'. Uw partner heeft hier dus ook recht op als u pensioen heeft opgebouwd.

  - Belastingzaken: In het geval van een koophuis moet u bij de Belastingdienst uw Voorlopige Teruggave regelen. Indien u een huurwoning heeft moeten de toeslagen veranderd worden. Mogelijk heeft u na de echtscheiding wel recht op toeslagen. Dat kunt u hier berekenen

  - Verdeling van boedel: afhankelijk van of u onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moet u gezamenlijk uw eigendommen verdelen. Ook schulden of juist spaargeld moeten verdeeld worden.

  - Woning: bij een echtscheiding moet u contact opnemen met uw hypotheekverstrekker of uw woningcorporatie om uit te zoeken wat uw rechten en de regels zijn. 

  Zaken die geregeld moeten worden bij minderjarige kinderen:

  - Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als u uit elkaar gaat. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen, hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen en de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). U moet dit plan altijd beiden ondertekenen.

  - Wanneer één ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding maar heeft wel recht om het kind te zien. 

  - Kinderalimentatie, dit is een financiële regeling. In deze regeling spreekt u samen af wie wat betaalt. 

  - Kinderbijslag: dit gaat naar de ouder bij wie het kind woont. Woont het kind bij beide ouders dan moet het verdeeld worden. 

   

 • Na de scheiding

  Nadat de echtscheiding is uitgesproken:

  U bent nog niet klaar als de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken. U of uw advocaat moet de scheiding dan laten inschrijven in het register van de Burgerlijke Stand, dit kunt u doen bij uw gemeente.

  Wanneer er iets is afgesproken over de verdeling van ouderdomspensioen of bijzonder nabestaandenpensioen moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds.

  Als uw ex-partner zich niet houdt aan zijn/haar alimentatieplicht kunt u de hulp inroepen van het LBIO (landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen). Op hun website vindt u veel informatie over wat zij voor u kunnen betekenen en wat u zelf kunt doen.

  Daarnaast kan er op financieel gebied veel veranderen wanneer u opeens alleen verantwoordelijk bent voor de maandelijkse kosten. Mogelijk heeft u recht op extra inkomsten omdat u een uitkering heeft. Kijkt u voor alle belangrijke informatie hierover bij het hoofdstuk financiën 

 • Workshop levensgebeurtenissen: (echt)scheiding

  Een (echt)scheiding is een gebeurtenis die vaak grote veranderingen veroorzaakt. Naast verdriet en teleurstelling kunnen er geldzorgen en zelfs schulden ontstaan. U Centraal organiseert workshops voor mensen die door een scheiding te maken krijgen met extra kosten, onzeker zijn over hun financiële mogelijkheden of van minder geld moeten rondkomen.

  Workshop Na (echt)scheiding
  In de workshop levensgebeurtenissen krijgt u deskundige informatie over uw nieuwe financiële situatie.  

  U krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten en plichten in een echtscheidingsprocedure?
  • Hoe ziet mijn financiële plaatje er uit na (echt)scheiding?
  • Op welke posten kan ik geld besparen?
  • Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom?

  Kijk voor meer informatie & aanmelden: www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina