• Boogh Mantelzorg Match

  Boogh is gespecialiseerd in begeleiden, trainen en behandelen van mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Boogh heeft echter ook oog voor de mantelzorger van de persoon met hersenletsel. Met de “Boogh Mantelzorg Match” wordt de mogelijkheid geboden om de zorg voor iemand met hersenletsel over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Dit kan ’s avonds (17.00-24.00 uur) of in het weekend, in blokken van drie uur, met een maximum van zes aaneengesloten uren. De mantelzorger krijgt hiermee de gelegenheid om buitenshuis een ontspannende activiteit te ondernemen.

  Aanbieder

 • Boogh Spreekuur NAH

  Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen welke is ontstaan na de geboorte. Kenmerkend van NAH is de onomkeerbare breuk in de levenslijn; er is een situatie vóór en na het hersenletsel. Na de revalidatie ervaren veel mensen met NAH dat alles wat voorheen was, nu anders is. Heeft u, of kent u iemand die hersenletsel heeft opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte? Dan kunt u voor vragen omtrent dit onderwerp terecht bij het Inloopspreekuur NAH.

  Dit spreekuur wordt verzorgd door NAH deskundigen van Boogh en/of ervaringsdeskundigen. U kunt zich laten informeren en adviseren over verschillende vragen; bijvoorbeeld wat NAH precies is, wat de gevolgen zijn van NAH, welke invloed het heeft op de persoon en zijn/haar omgeving. Ook kunt u denken aan vragen over de mogelijkheden van zorg, het Afasiecentrum, begeleiding naar (vrijwilligers)werk, begeleiding thuis, behandeling en daginvulling.

  Het spreekuur NAH vindt elke dinsdag plaats tussen 13.00 en 16.00 uur bij Boogh Utrecht De Paraplu.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Oord via 030-2946384 of per mail j.oord@boogh.nl 

   

   

  Aanbieder

 • Care4Kids Event Heino

  Het Care4Kids Event Heino is het gratis verwenweekend voor gezinnen met een zorgvraag. Het is speciaal voor ouders en kinderen voor wie onbezorgd samen zijn niet vanzelfsprekend is, omdat één gezinslid een beperking heeft of ziek is. Care4Foundation maakt het door haar event mogelijk voor zulke gezinnen om er wel even uit te zijn. Vrijwilligers ondersteunen bij de zorg en verpleging van gezinsleden of kunnen deze in overleg overnemen. Zo kunnen de mantelzorgers met een gerust hart ontspannen en tijd doorbrengen met de andere gezinsleden. Het is de bedoeling dat ouders, broertjes en zusjes tijdens het Care4Kids Event kunnen genieten met elkaar.

  Aanbieder

 • Cursus voor broers & zussen: Wij zijn er ook nog!

  De cursus 'Wij zijn er ook nog!' is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die een bijzondere broer of zus hebben.

  Tijdens deze cursus wordt aandacht geschonken aan verschillende onderwerpen die samenhangen met het hebben van een bijzondere broer of zus. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en vindt plaats in Utrecht.

  Meer informatie over de cursus vindt u hier.

  Aanbieder

 • Gespreksgroep Mantelzorgers van mensen met NAH

  Zorgt u voor iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Dan komt er vast heel wat op u af. In de gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met NAH krijgt u advies en ontmoet u mensen die in dezelfde situatie zitten.

   

  De bijeenkomsten worden georganiseerd door MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek en het Steunpunt Mantelzorg van U Centraal. 

  Meer informatie over deze gespreksgroep leest u hier. 

  Aanbieder

 • Handjehelpen

  Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.


  Handje Helpen ondersteunt talloze kinderen en volwassenen met de volgende beperkingen:

  - lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,
  - een chronische ziekte of psychische stoornis, of
  - gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.

  Aanbieder

 • Handjehelpen-Logeergezinnen

  Voor kinderen, met de leeftijd van ongeveer 3 – 12 jaar oud zoekt Handjehelpen logeergezinnen die af en toe een kind willen opvangen om de ouder(s) te ontlasten en/of het kind een ontspannen weekend aan te bieden. De beperkingen die kinderen hebben zijn divers. Dit kunnen kinderen zijn met bv. Downsyndroom, ADHD, autisme, maar ook worden soms logeeradressen gezocht voor gezonde kinderen waarbij één van de ouders een beperking heeft. Bij iedere vraag wordt gekeken of het kind zou kunnen 'meedraaien' in een gezin/logeeradres en met wat voor mensen het dan zou klikken. Denk bijv. aan een logeervrijwilliger met of zonder kinderen, wel of geen huisdieren, oudere of jongere mensen etc. Doorgaans gaat het om één nachtje logeren in de maand in het weekend.

  Aanbieder

 • Hersenletselteam Utrecht

  Het Hersenletselteam Utrecht wil de zorgverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel verbeteren. Dit doet zij door het geven van advies en voorlichting aan mensen met hersenletsel, familieleden of andere betrokkenen. Ook geeft het Hersenletselteam advies en voorlichting aan organisaties, behandelaars en begeleiders. Het Hersenletselteam zoekt actief naar passende oplossingen voor diagnostiek, behandeling, wonen, werken en vrijetijdsbesteding.


  Het Hersenletselteam Utrecht bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines:

  • maatschappelijk werker
  • CVA-Parkinson wijkverpleegkundige
  • verplegingswetenschapper
  • verpleeghuisarts
  • revalidatiearts
  • neuroloog
  • (neuro-)psycholoog
  • orthopedagoog
  • cliëntvertegenwoordigers, Cerebraal
  • arbeidsdeskundige

  Coördinator
  Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, naasten en hulpverleners kunnen met vragen terecht bij de coördinator van het Hersenletselteam Utrecht. De coördinator verzamelt en registreert de binnengekomen vragen. Complexe vragen rond hersenletsel worden voorgelegd aan het Hersenletselteam. De ervaring leert dat veel (de meeste) complexe vragen door het Hersenletselteam kunnen worden beantwoord. Dit team neemt overigens niet zelf mensen in behandeling, maar adviseert aan en verwijst naar reguliere zorg- en dienstverlening.

  Vergadering
  Het Hersenletselteam komt ongeveer vijf maal per jaar bij elkaar. Daarnaast worden er tweemaal per jaar platformbijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort, Utrecht, Veenendaal en in Woerden. Doel van de platformbijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ontwikkelingen op het gebied van informatie en ontwikkeling op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en dienen tevens als netwerkbijeenkomsten.

   

  Aanbieder

 • Het IJsselhuis

  Het IJsselhuis is een logeerhuis voor mensen met aangeboren beperkingen en niet- aangeboren hersenletsel. Het IJsselhuis biedt een plek om op een huiselijke manier te logeren binnen een gezellige en kleinschalige setting. Dit alles onder begeleiding van professioneel personeel, waarbij individuele zorgwensen en een prettig verblijf voorop staan. Het IJsselhuis is gevestigd in Montfoort. Naast het verblijf voor volwassenen, worden er ook logeerweekenden voor kinderen vanaf 6 jaar aangeboden.

  Aanbieder

 • hoiUtrecht

  hoiUtrecht is een online bundel, gevuld met verhalen over Utrechters die leven met een beperking, ziekte of stoornis. Mensen met jarenlange ervaring en kennis over hun beperkingen en uitdagingen.

  De hoofdpersonen delen lief & leed en geven tips over werk, onderwijs, sport, muziek hobby’s, relaties, hulp & hulpmiddelen en zorginstanties. Laat u inspireren door andermans ervaringen. Via hoiUtrecht.nl kunt u zien wie er bij u in de buurt woont.

 • MEE Utrecht Gooi & Vecht

  MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht mee kan doen. MEE biedt ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven. Heeft u een steuntje in de rug nodig, of iemand die u wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn? Samen met u kijkt MEE naar wat u nodig heeft om weer verder te kunnen. MEE is er voor mensen met een beperking, mensen die moeilijk leren en ook mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.

   

  Heeft u of iemand in uw omgeving een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en wilt u advies over hoe u de zorg kunt invullen? Of is de zorg al geregeld maar loopt u toch tegen problemen aan? Dan kunt u voor ondersteuning bij MEE terecht. Ondersteuning van MEE is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders, gemeenten en indicatiestellers.
  MEE organiseert ook cursussen voor mensen met een beperking en mensen uit hun nabije omgeving. Het cursusaanbod vindt u op de website.

  Aanbieder

 • NAH-Kids

  De website NAH-Kids is een initiatief van de Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting. Deze Stichting ondersteunt mensen met NAH maar ook hun directe naasten. NAH Kids richt zich specifiek op kinderen met niet- aangeboren hersenletsel.

   

   

  Aanbieder

  • Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting
   Adres
   Hyacintenstraat 18 
   6707 HL  Wageningen
   Telefoon
   06-20772772 
   E-mail
   info@nah-info.nl 
   Bereikbaar op
   Bezoekadres alleen op afspraak 
   Website
   www.nah-info.nl 
 • Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting

  De website van de Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting is gemaakt door ervaringsdeskundigen die in hun leven te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

  Aanbieder

  • Niet Aangeboren Hersenletsel Stichting
   Adres
   Hyacintenstraat 18 
   6707 HL  Wageningen
   Telefoon
   06-20772772 
   E-mail
   info@nah-info.nl 
   Bereikbaar op
   Bezoekadres alleen op afspraak 
   Website
   www.nah-info.nl 
 • Ouders NAH Kinderen

  Als uw kind niet-aangeboren hersenletsel oploopt heeft dit gevolgen voor het hele gezin. Ouders en verzorgers dragen op dat moment een zware last van onzekerheden over de toekomst. Deze website is speciaal voor en door ouders gemaakt.

   

  Meer informatie leest u op de website van Ouders NAH Kinderen. 

 • Reinaerde - Kort verblijf

  Bij Reinaerde bent u welkom voor een verblijf van kortere tijd in één van de woonvormen. Hier kunt u op krachten komen of herstellen na bijvoorbeeld een ziekte, om daarna weer terug te keren naar uw eigen woning. U logeert of verblijft tijdelijk in een aangepaste omgeving waar ook andere volwassen cliënten wonen. Ondersteuning bij woon- en leefzaken is dag en nacht beschikbaar. U kunt logeren om er even tussenuit te zijn, op adem te komen of zich voor te bereiden op wonen met 24-uur ondersteuning. Uw familie, verzorgers of partner kunnen op deze wijze ook even tot rust komen.

  Aanbieder

 • Stichting De Regenboogboom

  Stichting de Regenboogboom helpt kinderen, die te maken hebben met ziekte, trauma of handicap, ontdekken dat zij op eigen kracht een gevoel van veiligheid en vrijheid kunnen scheppen. Dit op ieder moment dat zij daar behoefte aan hebben. Ze kunnen daarmee met meer zelfvertrouwen, rust en levenslust hun moeilijke omstandigheden tegemoet treden.

   

  De vrijwilligers van De Regenboogboom bezoeken kinderen in ziekenhuizen, instellingen, op school en thuis. De Regenboogboom heeft een werkwijze ontwikkeld, waarmee de gedachtewereld van een kind kan worden afgeleid van zijn of haar pijnlijke situatie. De Regenboogboom neemt hen mee naar een wereld waar ruimte is voor de eigen fantasie en levenskracht. Daarvoor worden onder andere een met kristallen en bloemen versierde boom, liedjes en verhalen gebruikt.

  Aanbieder

 • U Onbeperkt

  U Onbeperkt is een bewonersnetwerk van, voor en door mensen met een functiebeperking (lichamelijk, psychisch, verstandelijk) en iedere andere bewoner die zich hier voor open stelt. U Onbeperkt wil mensen met een beperking de touwtjes weer in handen geven door ervaringskennis te delen, elkaars kwaliteiten te benutten en elkaars dromen voor een onafhankelijk leven te realiseren.

   

  U Onbeperkt is gestart in twee wijken: Overvecht en Leidsche Rijn en heeft de volgende speerpunten:

  • Actief op zoek en in gesprek gaan met mensen over hun dromen en kwaliteiten, die zij in hun leven missen en willen inzetten en dit zichtbaar maken.
  • Organiseren van bijeenkomsten om mensen met elkaar te verbinden, ervaringskennis te delen en elkaars kwaliteiten te benutten. Van daaruit worden concrete projecten gestart.
  • Slimme oplossingen met elkaar delen en op deze manier een verzamelpunt worden van tips en tricks om, ondanks het hebben van een beperking, zo lang mogelijk de eigen regie in handen te houden.
  • Opleiden van radio-mensen voor een wekelijks radio-uur op de regionale radio Bingo FM. Items aanleveren voor U in de Wijk TV van RTV Utrecht. Zowel redactie als journalistieke vaardigheden worden ingezet.          

  U Onbeperkt wil hiermee bereiken dat er meer begrip en positieve inzet is in de wijk voor en door mensen met een beperking en dat er minder mensen met een beperking in een isolement verkeren. Ook wil U Onbeperkt bewerkstelligen dat mensen met een beperking een actieve rol vervullen in de wijk. Vrijwilligers zijn vaak ervaringsdeskundigen inzake het hebben van een beperking en zijn de steunpilaren in de wijk door aanspreekpunt te zijn voor mensen die meer willen weten over het talent van de vrijwilliger. Het delen van goede ideeën en oplossingen staat hoog op de agenda. Doel is om welkom te zijn onder alle inwoners doordat mensen een positieve beeldvorming en meer begrip krijgen voor mensen met een beperking.

   

  Beschikbaarheid:

  Deze voorziening is beschikbaar in de volgende postcodes:

  • Leidsche Rijn: 3541, 3543, 3544, 3545
  • Overvecht: 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566

  Aanbieder

 • We Helpen

  We Helpen is een website waar mensen hulpvragen plaatsen en waar mensen hun hulp aanbieden. Via de website kan gezocht worden naar vraag & aanbod in de stad en zelfs in de buurt. Een voorwaarde voor het plaatsen van oproepjes is registratie via de website.

   

  Zie de website voor de mogelijkheden van deze organisatie. 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina