• 's Heeren Loo

  's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zij doen dat met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties.


  's Heeren Loo wil mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Veel mensen met een verstandelijke beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen in een gewone woonwijk. Sommige cliënten hebben een woning en krijgen af en toe hulp. Dit heet ‘begeleid zelfstandig wonen'. Andere mensen met een verstandelijke beperking delen een woning of bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld in een groepswoning of een trainingswoning. Ze kunnen dan altijd terecht bij elkaar en de begeleiding. Hebben ze bijvoorbeeld een dag geen zin in koken, of lukt dat even niet, dan kunnen ze eten in de gezamenlijke woonruimte.

   

  Aanbieder

 • Abrona

  Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.


  Abrona wil een bijdrage leveren aan het verwerven en behouden van een eigen plek in de samenleving. Met én voor de cliënt. Abrona heeft verschillende woonlocaties in de de stad Utrecht, variërend in grootte en doelgroep. 

  Aanbieder

 • Amerpoort

  Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. Samen met medewerkers, familie, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten bieden zij cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Amerpoort begeleidt cliënten bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Er is een gevarieerd aanbod van diensten op vele locaties. Elk met zijn eigen kleur, sfeer, geschiedenis en met ruimte voor verschillende levensbeschouwingen.

   

  Amerpoort biedt mensen met een verstandelijke beperking woonvormen die aansluiten bij hun individuele behoeften. Met ondersteuning die voldoet aan de vraag van de cliënt. Zo kan iedere cliënt wonen op een plek die het best bij hem past.
  Omdat ieder mens anders is en andere behoeftes heeft, heeft Amerpoort een grote verscheidenheid aan woonvormen. Er zijn woningen op een beschut terrein, midden in de stad of in een dorp. Elke woning sluit aan op de zorg- of begeleidingsvraag van de cliënt. Of iemand nu 24uurs zorg nodig heeft of twee keer in de week een gesprek. Een overzicht van de woonmogelijkheden van Amerpoort vindt u hier.

  Aanbieder

 • Klein Armelisweerd - Zorg voor elkaar huis

  Het Zorg voor elkaar Huis, Klein ARMelisweerd is een kleinschalig, particulier wooninitiatief en een zelfstandig onderdeel van stichting de A.R.M.


  Het huis bestaat uit drie gedeeltes met ieder een eigen woonvorm en wordt gekenmerkt door het feit dat de begeleiders op het terrein wonen. Instroom in de woonvorm is mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar tot ongeveer 30 jaar, met een (licht) verstandelijke beperking, NAH, autisme, ADHD en/of psychische problematiek. Het gaat om een PGB zzp 3 of hoger. Er wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding geboden. In het voorhuis woont een echtpaar en elders op het terrein wonen 3 begeleiders, waaronder een echtpaar.

  Er worden de volgende woonvormen geboden:

  • Begeleid beschermd wonen 
  • Begeleid kamer-wonen
  • Begeleid wonen
  • Kortdurende verblijf

  Aanbieder

 • MEEWoonwinkel

  Op deze website vindt u een overzicht van woningen voor mensen met een beperking. U vindt hier zowel open plaatsen als bewoonde en toekomstige woningen in uw regio.

  Het woonaanbod richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. De website biedt een handig zoeksysteem waarbij u gericht kunt zoeken naar woonmogelijkheden. U vindt er zowel het aanbod van zorgaanbieders als van ouderinitiatieven.

  De website van de Woonwinkel vindt u hier.  

 • Philadelphia

  Philadelphia begeleidt mensen met een verstandelijke beperking en wil dat haar cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen. Philadelphia werkt vanuit een christelijke visie. De begeleiding wordt geboden vanuit verschillende kleinschalige locaties in het hele land.   

  Aanbieder

 • Reinaerde

  Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Vanuit lokaal perspectief biedt zij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling.

   

  Wie op zoek is naar woonruimte voor mensen met een beperking heeft bij Reinaerde een ruime keus in de regio Utrecht. Bij Reinaerde wonen mensen met zeer verschillende beperkingen. Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, mensen met een ernstig meervoudige beperking of een lichamelijke beperking. Maar ook mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

  Aanbieder

 • ZOMO

  ZOMO biedt kleinschalige woonvoorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.


  Zomo Wonen biedt kleinschalige woonvoorzieningen met 24 uurs zorg.

  De woonvoorzieningen bestaan uit ruime zit- slaapkamers en/of appartementen. Alle woonvoorzieningen hebben eveneens ruime gemeenschappelijke ruimtes en grote tuinen.

  ZOMO Wonen is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan clienten, het bieden van goede huisvesting, voor goede maaltijden, verzorging van de was, het schoonhouden van de locatie, het algemeen onderhoud en samen met de bewoners het schoonhouden van de kamers.

  Kenmerk van alle locaties is dat ze in de bebouwde kom of in de directe nabijheid daarvan liggen en beschikken over ruime tuinen en groen. Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer vanuit de locaties is goed mogelijk en een voorwaarde voor alle ZOMO locaties.

  Aanbieder

  • ZOMO
   Adres
   Lagebiezen 2b 
   3401 NG   IJsselstein
   Telefoon
   030 292 10 57 
   Contactpersoon
   Michel Hoogstraten/Gert Verhoef 
   Website
   http://www.zomozorg.nl/home/ 
2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina