Risicofactoren van overbelasting:

  • Persoonlijkheidskenmerken

  • Persoonlijke problematiek

  • Afhankelijkheid en isolement

  • Verlies van autonomie en veranderende rollen

  • Met verzorgde in huis wonen

  • Taboe, schaamte, angst

 

Signalen van ontspoorde mantelzorg

  • Signalen bij de zorgvrager : Onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk, lichamelijk letsel, veranderd eet-of slaappatroon, verandering in gedrag: teruggetrokken zijn of juist veel praten, angstige of depressieve indruk, schrikachtig.

  • Signalen bij de mantelzorger: Overbelasting en frustratie (snauwen, commanderen), gebrek aan kennis voer ziektebeeld, mantelzorger staat er alleen voor.

  • Problematiek wordt verhuld, huis is verwaarloosd, weigeren van hulp of bezoek uit eigen kring.

 

De Signalenkaart van Movisie zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Op deze kaart staan ook een aantal belangrijke adressen voor advies en ondersteuning bij het vermoeden van ontspoorde mantelzorg.

 

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina