Dat is vooral te merken aan een verslechterend (korte termijn)geheugen en aan gedragsveranderingen. Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van hun omgeving en de hulp van anderen. Dit kan thuis veel problemen geven; de zorg kan allesomvattend worden, uitgroeien tot 24 uur per dag, soms jarenlang. De mantelzorger kan zwaar overbelast raken, waardoor een depressie of burn-out niet ondenkbaar is.
Bij vermoedens van dementie (het ‘niet-pluis gevoel’) moet zo snel mogelijk de huisarts worden ingeschakeld. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk zolang degene met dementie thuis woont. Een vroege diagnose helpt bij het voorbereiden op en regelen van de toekomst met dementie. Voor een mantelzorger is het bijvoorbeeld belangrijk om aanknopingspunten te hebben voor de omgang, zorg en ondersteuning van de persoon die aan dementie lijdt.

Het is prettig voor u om te weten dat er in Utrecht op het gebied van dementie een samenwerkingsverband bestaat van zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen, Alzheimer Nederland en de gemeente (Ketenzorg Dementie genoemd). Het doel van de ketenzorg is een snelle diagnose om een crisis te voorkomen. Door goede afstemming en samenwerking is optimale dementiehulp en -zorg mogelijk.

In de volgende paragrafen vindt u concrete informatie over hulp bij dementie. 

 

Lees verder
2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina