Bij een gezonde persoonlijkheid zijn mensen in staat om hun gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Hierdoor kunnen zij goed functioneren. Wanneer negatieve, starre trekjes van iemands persoonlijkheid gaan tegenwerken wordt er gesproken van persoonlijkheidsproblematiek. Mensen kunnen zich dan niet meer aanpassen aan hun omgeving,

Hierbij gaat het bijna altijd om extreme variaties van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken.  Het kan gaan om jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort.
Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het aanpassingsvermogen aan sociale situaties vermindert. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren daardoor moeilijkheden in contact met anderen en lopen vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.

Voorbeelden van persoonlijkheidsstoornissen zijn:

 

Lees verder
  • Lotgenotencontact

    Voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis bestaan diverse informatieve websites. Sommige van deze websites beschikken over een forum of de mogelijkheid om deel te nemen aan een vorm van lotgenotencontact. Lees verder

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina