• Algemene hulpdienst - U Centraal

  De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst helpen mensen die door ziekte, ouderdom, een beperking of een gebrek aan sociale contacten zelf niet alles meer kunnen doen en evenmin geld hebben om mensen in te huren. De Algemene Hulpdienst van U Centraal werkt in alle wijken van Utrecht behalve Vleuten en de Meern. De hulp is gratis. U moet hooguit de zaken vergoeden die nodig zijn voor de klus. De Algemene Hulpdienst Utrecht is er voor alle leeftijden.

  Aanbieder

 • Bezoekdienst voor mensen met dementie - U Centraal

  Getrainde vrijwilligers van de Bezoekdienst gaan wekelijks op bezoek bij hun cliënt in de gemeente Utrecht. De vrijwilliger biedt hand- en spandiensten, zoals koffie zetten, de krant voorlezen of helpen met de maaltijd. Indien gewenst gaat de vrijwilliger met de cliënt een eindje wandelen of iets anders gezelligs doen. De mantelzorger heeft intussen een dagdeel voor zichzelf en kan zich weer opladen voor de rest van de week. De hulp wordt in overleg ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds of in het weekend geboden. De Bezoekdienst zorgt voor scholing, begeleiding en een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilliger en cliënt. De vrijwilligers komen in het algemeen bij mensen met dementie, maar zij bezoeken ook wel andere ouderen die langdurig ziek zijn.

  Aanbieder

 • de Zonnebloem

  Sinds jaar en dag vormt het regelmatig bezoeken van mensen met een lichamelijke beperking het hart van de Zonnebloem. Het bezoek richt zich vooral op mensen die door gevorderde leeftijd, ziekte of beperking weinig buiten de deur komen. Als het sociale leven zich op enkele tientallen vierkante meters afspeelt, liggen eenzaamheid en zelfs sociaal isolement op de loer. De Zonnebloemvrijwilligers proberen dat te voorkomen door de buitenwereld bij mensen binnen te brengen. Maar ook door samen buitenshuis leuke dingen te doen. Bij het Zonnebloembezoek staan gezelschap en een goed gesprek centraal.

  Aanbieders

 • Handje helpen

  Handjehelpen organiseert vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte, voor kinderen met gedragsproblemen en voor jong dementerenden. Een vrijwilliger wordt zorgvuldig gekoppeld aan een hulpvrager, waarbij het vooral belangrijk is dat het tussen hen klikt. Voorbeelden van hulp: speelhulp, tijdelijke overname van de zorg, samen eropuit, hulp bij een vrijetijdsbesteding, gezelschap en nog veel meer.

  Aanbieder

 • Humanitas - huisbezoek

  Bijna een kwart van alle Nederlanders voelt zich eenzaam; vaak zijn dat ouderen doordat hun sociale netwerk steeds kleiner wordt. Soms zijn het mensen die door ziekte of door een verhuizing niet in staat zijn om contacten aan te gaan en te onderhouden. De vrijwilligers gaan wekelijks of tweewekelijks langs bij mensen die graag bezoek willen krijgen. Overdag, 's avonds of in het weekeinde. Ze drinken een kopje koffie of thee, maken een praatje of als iemand dat wil, een wandelingetje.

  Aanbieder

 • Maatjes - de Tussenvoorziening

  Maatjes bemiddelt in sociaal contact tussen vrijwilligers en deelnemers met een psychiatrische en/of dakloze achtergrond. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor contact met een vrijwilliger met wie ze iets kunnen ondernemen. Zij kunnen Maatjes ook benaderen met een specifieke vraag, bijvoorbeeld oefenen met taal, samen sporten of een cursus doen. Deelnemers kunnen met de vrijwilliger ook oefenen in het aangaan van sociaal contact of het uitbreiden van hun netwerk. Maatjescontact tussen deelnemer en vrijwilliger kan variëren van een paar maanden tot een half jaar. Er wordt gezocht naar mensen die bij elkaar passen op basis van interesses, persoonlijkheid en voorkeur. Samen ondernemen zij ongeveer twee uur per week iets waar beiden plezier aan beleven. Maatjes begeleidt de deelnemers en de vrijwilligers in het contact.

  Aanbieder

 • Netwerkcoaching - U Centraal

  Een netwerkcoach zet samen met u op een rijtje wat u wilt veranderen in uw sociaal leven. Samen maakt u een plan om uw wensen stapsgewijs uit te voeren. Er is ruimte om te praten over belemmeringen die u ervaart en bijvoorbeeld contact leggen en onderhouden. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld lastig om zichzelf te presenteren of om voor zichzelf op te komen. Een netwerkcoach helpt hierbij. Netwerkcoaches zijn vrijwilligers die na gebleken geschiktheid een training hebben gevolgd.

  Aanbieder

 • Rechtstreeks - U Centraal

  Rechtstreeks helpt Utrechtse senioren om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Via Rechtstreeks ontmoeten senioren die graag hun vrienden- en kennissenkring willen uitbreiden, elkaar. U kunt zich aanmelden vanuit verschillende wensen: uitgaan, wandelen, fietsen, bioscoop- of theaterbezoek. Alle wensen zijn mogelijk, behalve relatiebemiddeling of hulpverlening. Medewerkers van Rechtstreeks brengen mensen met dezelfde wensen met elkaar in contact. Ook kunnen de deelnemers aan Rechtstreeks elkaar elke twee maanden ontmoeten op een contactbijeenkomst van Rechtstreeks of na een oproepje in de nieuwsbrief.

  Aanbieder

 • Sociaal huisbezoek - Nationaal Ouderenfonds

  Het Nationaal Ouderenfonds verzorgt en organiseert huisbezoeken voor iedereen die graag mensen ontmoet, maar daarvoor beperkte mogelijkheden heeft. Het gaat om een langdurig contact tussen deelnemer en vrijwilliger. Op regelmatige basis voeren ze samen een gesprek, maken een wandeling of uitstapje, of doen samen praktische of leuke dingen.

  Aanbieder

 • Stichting Al Amal

  Stichting Al Amal zet zich in om de participatie van vrouwen, jongeren, kinderen en multiprobleemgezinnen te verbeteren. Al Amal ondersteunt daarvoor verschillende projecten in Utrechtse migrantengemeenschappen, met name de Marokkaanse.

  Aanbieder

  • Stichting Al-Amal
   Adres
   Livingstonelaan 118-120 
   3526 HP Utrecht
   Telefoon
   Het telefoonnummer van elk project is te vinden op de website 
   E-mail
   info@al-amal.nl 
   Website
   www.al-amal.nl 
 • Stichting HiP

  Stichting HIP (Hulp in Praktijk) bemiddelt in allerlei vormen van dagelijkse hulp. U kunt hulp aanvragen via 0900-4474474 wanneer u een gebrek hebt aan netwerk, gezondheid en/of inkomen. HiP bemiddelt zodat u hulp krijgt van een vrijwilliger uit de lokale kerken.

  Aanbieder

 • Voor Elkaar

  Voor Elkaar is er voor 60+ers die op graag meer contact willen en hier zelf verandering in willen brengen. Samen wordt er met een vrijwilliger gezocht naar manieren om meer contacten te ontwikkelen.

  Beschikbaarheid:

  Deze voorziening is beschikbaar in de volgende postcodes:

  • Vleuten-De Meern: 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3528, 3546

  Aanbieder

 • Stichting SeniorenStudent

  Door het project jong+oud=goud worden senioren en studenten met elkaar in contact gebracht. De student richt zicht vervolgens een jaar lang minimaal 6 uur per maand, op de zelfredzaamheid van de senior. Zij doen waar de senior behoefte aan heeft: oefenen op de computer, internet gebruiken, een wandeling maken enz..

  Aanbieder

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina