Huurovereenkomst

kies uw wijk

In een huurovereenkomst staan afspraken (rechten en verplichtingen) tussen de huurder en de verhuurder van een woning. De verhuurder heeft twee hoofdverplichtingen: de woning ter beschikking stellen aan de huurder en de woning onderhouden. De belangrijkste verplichtingen van de huurder zijn: de huur op tijd betalen en de woning als een goed huurder gebruiken. Dit laatste betekent kleine reparaties uitvoeren en anderen geen overlast bezorgen.

Een huurovereenkomst kan mondeling afgesproken worden, maar is lastig te bewijzen. Verstandiger is het om deze schriftelijk vast te leggen.
Een huurovereenkomst kan afgesloten worden voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
Een modelhuurcontract is hier te downloaden.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken