Filters

Sorteren

Thema

U heeft gezocht op het woord kwijtschelding

Gevonden pagina's: 5.

 1. Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Voor sommige belastingen van de gemeente en het waterschap kunt u kwijtschelding vragen als u de aanslag niet kunt betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffi...

 2. Kwijtschelding aanvragen

  U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via het Digitaal loket / Mijn BghU. Daarvoor hebt u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Er is geen aanvraagtermijn om kwijtschelding te vragen vo...

 3. Kwijtschelding van belasting

  U kunt alleen kwijtschelding vragen voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting en/of de aanslag socialezekerheidspremies (AOW, Anw, Wlz).Hebt u de aanslag of en deel ervan al betaald terwijl u daa...

 4. NHG (Nationale hypotheek garantie)

  De NHG vormt een vangnet wanneer u de hypotheek niet meer kunt betalen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, werkloosheid of overlijden van uw partner.NHG denkt mee en kijkt samen met u...

 5. Financiële regelingen

  Op de site van de gemeente Utrecht ziet u welke inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen er zijn. Via berekenuwrecht.nl kunt u zelf nagaan of u recht heeft op landelijke en/of gemeentelijke...

1

Filters

Bron

U heeft gezocht op het woord kwijtschelding

Gevonden pagina's: 3.

 1. Digitaal loket Gemeente Utrecht - Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Lees meer

 2. Belastingvoordelen

  Lees meer

 3. Extra's bij laag inkomen

  Lees meer