Filters

Sorteren

Thema

U heeft gezocht op het woord kwijtschelding,kwijtschelding

Gevonden pagina's: 5.

 1. Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Voor sommige belastingen van de gemeente en het waterschap kunt u kwijtschelding vragen als u de aanslag niet kunt betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffi...

 2. Kwijtschelding van belasting

  U kunt alleen kwijtschelding vragen voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting en/of de aanslag socialezekerheidspremies (AOW, Anw, Wlz).Hebt u de aanslag of en deel ervan al betaald terwijl u daa...

 3. Kwijtschelding aanvragen

  U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via het Digitaal loket / Mijn BghU. Daarvoor hebt u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Er is geen aanvraagtermijn om kwijtschelding te vragen vo...

 4. Financiële regelingen

  Kijk op de site van de gemeente Utrecht voor een overzicht van alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen in de gemeente. Via berekenuwrecht.nl kunt u zelf nagaan of u recht heeft op lan...

 5. NHG (Nationale hypotheek garantie)

  De NHG vormt een vangnet wanneer u de hypotheek niet meer kunt betalen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, werkloosheid of overlijden van uw partner.NHG denkt mee en kijkt samen met u...

1

Filters

Bron

Er zijn geen resultaten voor kwijtschelding,kwijtschelding.