Voor wie?
De activiteit is bedoeld voor mensen die door hun leeftijd of beperking veelal aan huis gebonden zijn. Vaak hebben zij minder sociale contacten en zijn de gebruikelijke activiteiten in het dienstencentrum voor hen te inspannend. De dagopvang kan een steuntje in de rug zijn, om verder zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding via de gemeente
Voor mensen met een lichte beperking is er dagbesteding in de vorm van werk of creatief bezig zijn. De dagbesteding wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van iemand, daarom  spreken we van een maatwerkvoorziening. Deze voorziening vraagt u aan bij de gemeente op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor informatie en hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij uw buurtteam.
Een deel van de kosten van dagbesteding betaalt u zelf, dat is uw eigen bijdrage. Voor bepaalde kosten betaalt u geen eigen bijdrage. 

Dagbesteding via het CIZ - Wet langdurige zorg
Voor mensen met een ernstige beperking valt dagbesteding onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Ook ouderen met toenemende dementie vallen onder deze wet. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen hebt u een indicatiebesluit nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw zorgaanbieder kan de indicatie aanvragen. U kunt zelf zorg vanuit de Wlz aanvragen via Mijn Wlz aanvraag 
Bij de indicatie-aanvraag kunt u ook het vervoer naar de dagbesteding aanvragen.

 

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina