Verzorging en verpleging betekent: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging, of helpen met injecties. Deze verzorging en verpleging wordt betaald uit de zorgverzekeringswet. U hoeft er geen eigen bijdrage voor te betalen. Ook wordt uw eigen risico voor de zorgverzekering niet aangesproken. Die organisatie regelt de betaling met uw zorgverzekering.

Wanneer u persoonlijke verzorging nodig heeft vanwege psychiatrische problemen, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking, komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de WMO. Wanneer de zorgbehoefte langdurig nodig blijft en 24 uur per dag, komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz. Dit laatste geldt ook voor verpleging.

 

Lees verder
 • Specialistische Teams Thuiszorgtechnologie

  Thuiszorgtechnologie maakt het mogelijk om thuis op een verantwoorde manier medisch-technologische zorg te krijgen. Door de toepassing van moderne technologie kunnen veel behandelingen thuis worden uitgevoerd. Mensen hoeven daardoor niet naar het ziekenhuis voor behandeling, of ze kunnen eerder naar huis na een ziekenhuisopname.

  Met behulp van thuiszorgtechnologie kunt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven.
  De specialistische teams van Careyn bestaan uit ervaren, gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij bieden hoogwaardige medisch-technologische zorg aan huis.

  Deze specialistische thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar is hier verantwoordelijk voor. 

   

  Voor wie?
  Voor mensen die thuis behandeld willen en kunnen worden. Ook bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen kunnen deze complexe medisch-technische zorg krijgen. Er is een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist. 

   

  Specialistische thuisverpleging wordt vooral ingezet voor mensen die:

  • lijden aan kanker of aan hart- en vaatziekten;
  • nazorg krijgen na een operatie;
  • langdurig antibiotica moeten krijgen via een infuus.

  Aanbieder

  • Careyn - specialistisch team Midden Nederland
   Postadres
   Postbus 9217 
   3506 GE Utrecht
   Telefoon
   030 2588205 
   Bereikbaar op
   maandag tot en met vrijdag 8.00 uur tot 17.00 uur 
   Website
   www.careyn.nl 
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina