Migranten, vluchtelingen en asielzoekers worden in Nederland vertegenwoordigd door vele belangenorganisaties, die gericht zijn op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek.

Onder allochtonen worden personen verstaan van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (tweede generatie).

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan. Het land waar asiel wordt aangevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure.

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Lees verder
 • Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, LSMO

  LSMO is in 1996 begonnen als een initiatiefgroep van vertegenwoordigers van verschillende instellingen, met als belangrijkste doel het bevorderen van zorg en welzijn van Molukse ouderen. Inmiddels is LSMO uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland, MOBiN

  MOBiN staat voor Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland. MOBiN is een landelijke ouderenorganisatie die in 2010 is opgericht met als doel de belangen van Marokkaanse ouderen te behartigen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nederlandse Bond voor Oudere Migranten, NISBO

  De Nisbo is een vereniging die een brug vormt tussen oudere migranten en de Nederlandse samenleving. Het hoofddoel van de Nisbo is om oudere migranten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de wensen, behoeften en knelpinten die zij ervaren bij deelname in de Nederlandse samenleving. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nederlandse Hindoe Ouderenbond, NEHOB

  NEHOB staat voor Nederlandse Hindoe Ouderenbond. Veel Hindoestaanse ouderen van nu zijn Surinaams-Hindoestaanse migranten die met name in de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Zij ervaren het oud worden in Nederland als het 'oud worden in een vreemd land'. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nederlands Migratie Instituut

  Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar het land waar ik vandaan kom?' Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, NOOM

  Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te vertegenwoordigen, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina