Er zijn veel organisaties die de gezamenlijke belangen van hun achterban of leden behartigen. Daarnaast zijn er voor individuen allerlei mogelijkheden om, vaak telefonisch, hulp te krijgen op verschillende terreinen.