Belangenorganisaties voor ouderen maken zich sterk om de problematiek van ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.

Zij zetten zich vaak actief in om de kwaliteit van leven van deze groep te bevorderen. Activiteiten die worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld gericht op het bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van zelfredzaamheid.

Lees verder
 • Adviescommissie Ouderenbeleid

  De Adviescommissie Ouderenbeleid wil eraan bijdragen dat Utrecht een stad is waar het ook voor ouderen goed leven is. De inbreng van organisaties en instellingen van en voor ouderen en het versterken van de invloed daarop door ouderen zelf is daarbij cruciaal. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • ANBO - Belangenbehartiger voor senioren

  ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Met individueel advies, hulp op maat en ledenvoordeel.

  Lees verder Bekijk de aanbieders
 • COSBO-Stad-Utrecht

  De Stichting COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) is het Utrechtse samenwerkingsverband van verschillende lokale ouderenorganisaties. Ooit opgericht door ANBO, PCOB en KBO, werkt het COSBO inmiddels breder samen bijvoorbeeld met het Netwerk Oudere Migranten Utrecht. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

  De NBP is een organisatie voor collectieve en individuele pensioenbelangen. Deze in 1919 opgerichte bond komt in het algemeen op voor de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van ’slapers’. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • OuderenOmbudsman - Ouderentelefoon

  De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en heeft als doel om ouderen en degenen die voor hen zorgen - (klein)kinderen en mantelzorgers - de weg te wijzen in regelingen en instanties die er zijn voor ouderen. Daarnaast inventariseren zij ook de zorgen en klachten van ouderen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

  De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. De droom van de PCOB is een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Unie KBO (Katholieke Bonden van Ouderen)

  De Unie KBO is met ca. 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina