We gaan deze website verbeteren! Wilt u ons daarbij helpen? Fijn!

start onderzoek
*U geeft U Gids dan toestemming om uw e-mailadres te delen met onderzoeksbureau Enneüs. Uiteraard gebruikt Enneüs uw e-mailadres alleen voor dit onderzoek. Na afloop worden uw gegevens vernietigd.

Ouderen

kies uw wijk
Ouderen

Belangenorganisaties voor ouderen maken zich sterk om de problematiek van ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.

 • ANBO place

  ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Met individueel advies, hulp op maat en ledenvoordeel.

  ANBO biedt landelijke dienstverlening en helpt daarnaast leden zich lokaal te organiseren en invloed uit te oefenen. ANBO informeert haar leden onder andere via de website, de Raad & Daad Advieslijn en via het ANBO Magazine.  Adres
  Vijzelmolenlaan 20-22 
  3447 GX Woerden
  Telefoon
  0348 - 46 66 66 
  E-mail
  info@anbo.nl 
  Website
  www.anbo.nl 
 • Adviescommissie Ouderenbeleid place

  De Adviescommissie Ouderenbeleid wil eraan bijdragen dat Utrecht een stad is waar het ook voor ouderen goed leven is. De inbreng van organisaties en instellingen van en voor ouderen en het versterken van de invloed daarop door ouderen zelf is daarbij cruciaal.

  De Adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het ouderenbeleid en die aspecten van beleid, die van invloed zijn op de positie of het leven van ouderen. De Commissie telt bijna dertig leden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en professionele instellingen.  Postadres
  Postbus 2158 
  3500 GD Utrecht
  Telefoon
  030 - 286 81 65 
  E-mail
  info@aco-utrecht.nl 
  Website
  aco-utrecht.nl 
 • COSBO-Stad-Utrecht place

  De Stichting COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) is het Utrechtse samenwerkingsverband van verschillende lokale ouderenorganisaties. Ooit opgericht door ANBO, PCOB en KBO, werkt het COSBO inmiddels breder samen bijvoorbeeld met het Netwerk Oudere Migranten Utrecht.  Adres
  Churchilllaan 11, 1e etage E1 
  3527 GV Utrecht
  Telefoon
  06 83 50 50 96 
  E-mail
  info@cosbo-stad-utrecht.nl 
  Website
  www.cosbo-stad-utrecht.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) place

  LSMO is in 1996 begonnen als een initiatiefgroep van vertegenwoordigers van verschillende instellingen, met als belangrijkste doel het bevorderen van zorg en welzijn van Molukse ouderen. Inmiddels is LSMO uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken.  Postadres
  Bernard de Wildestraat 400 
  4827 EG Breda
  E-mail
  info@lsmo.nl 
  Website
  www.lsmo.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) place

  De NBP is een organisatie voor collectieve en individuele pensioenbelangen. Deze in 1919 opgerichte bond komt in het algemeen op voor de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van ’slapers’.  Adres
  Koninginnegracht 19 
  2514 AB Den Haag
  Telefoon
  070 - 360 19 21 
  E-mail
  info@pensioenbelangen.nl 
  Website
  www.pensioenbelangen.nl 
  Bekijk de organisatie
 • OuderenOmbudsman place

  De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en heeft als doel om ouderen en degenen die voor hen zorgen - (klein)kinderen en mantelzorgers - de weg te wijzen in regelingen en instanties die er zijn voor ouderen. Daarnaast inventariseren zij ook de zorgen en klachten van ouderen.

  Veelvuldige berichten over hetzelfde onderwerp kunnen aanleiding zijn om de media te benaderen of om een project te starten. De OuderenOmbudsman is er dus voor concrete vragen en knelpunten.  Adres
  Regulierenring 2D 
  3981 LB Bunnik
  Telefoon
  0800 - 13 25 (gratis)  
  E-mail
  ouderenombudsman@ouderenfonds.nl 
  Bereikbaar op
  werkdagen van 9.00-17.00 uur 
  Website
  www.ouderenombudsman.nl 
 • St. Pelita place

  Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.  Adres
  Nienoord 13 
  1112 XE Diemen
  Telefoon
  088-3305111 
  E-mail
  info@pelita.nl 
  Contactpersoon
  Sylvia Hiert regiocoördinator Midden-Nederland 
  Bereikbaar op
  06 - 109 91 336 // s.hiert@pelita.nl  
  Website
  www.pelita.nl 
  Bekijk de organisatie
 • NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten place

  Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te vertegenwoordigen, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat.  Adres
  Mira Media, Catharijnesingel 55G 
  3511GD Utrecht
  E-mail
  lameiro@netwerknoom.nl en vreeswijkmanusiwa@netwerknoom.nl 
  Contactpersoon
  Lucía Lameiro Garcia en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa 
  Bereikbaar op
  06 20 966 432 (Lucía) en 06 300 245 24 (Jeanny) 
  Website
  www.netwerknoom.nl 
  Bekijk de organisatie
 • NISBO Utrecht place

  De Nisbo is een vereniging die een brug vormt tussen oudere migranten en de Nederlandse samenleving. Het hoofddoel van de Nisbo is om oudere migranten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de wensen, behoeften en knelpinten die zij ervaren bij deelname in de Nederlandse samenleving.  Adres
  Cartesiusweg 11 
  3534 BA  Utrecht
  Telefoon
  06 15276211 
  E-mail
  nisbo.utrecht@hotmail.com 
  Bereikbaar op
  9.00 tot 13.00 uur 
  Website
  www.nisbo.net 
  Bekijk de organisatie
 • NMI - Nederlands Migratie Instituut place

  Het NMI helpt migranten en erkende vluchtelingen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar het land waar ik vandaan kom?'  Adres
  Catharijnesingel 50 
  3511 GC Utrecht
  Telefoon
  030 234 2936 
  Bereikbaar op
  Spreekuur: Iedere werkdag van 9.00-16.30 uur: inloopspreekuur én op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u met het hoofdkantoor T (030) 234 29 36 
  Website
  www.nmigratie.nl 
  Bekijk de organisatie
 • MOBiN, Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland place

  MOBiN staat voor Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland. MOBiN is een landelijke ouderenorganisatie die in 2010 is opgericht met als doel de belangen van Marokkaanse ouderen te behartigen.  Postadres
  Postbus 14172 
  3508 SG  Utrecht
  Telefoon
  030 236 73 27 
  E-mail
  info@mobin.nl 
  Website
  www.mobin.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Nederlandse Hindoe Ouderenbond (NEHOB) place

  NEHOB staat voor Nederlandse Hindoe Ouderenbond. Veel Hindoestaanse ouderen van nu zijn Surinaams-Hindoestaanse migranten die met name in de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Zij ervaren het oud worden in Nederland als het 'oud worden in een vreemd land'.  Postadres
  Grotewaard 1 
  2716 XP  Zoetermeer
  E-mail
  info@nehob.nl 
  Website
  www.nehob.nl 
  Bekijk de organisatie
 • KBO stad Utrecht place

  De KBO komt op voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord, organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor gezelligheid maar zeker ook op het gebied van pastoral, zingeving en ondersteuning.  Telefoon
  030 697 62 41 
  E-mail
  secretariaat@kbostadutrecht.nl 
  Bereikbaar op
  telefonisch 19.00 - 20.00 uur 
  Website
  www.kbostadutrecht.nl  
  Bekijk de organisatie
 • KBO Leidsche Rijn place

  De KBO komt op voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord, organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor gezelligheid maar zeker ook op het gebied van pastoral, zingeving en ondersteuning.  Adres
  Wolweverslaan 56  
  3454 GM  De Meern
  Telefoon
  030 - 666 50 13  
  E-mail
  n.desmit@casema.nl 
  Contactpersoon
  Nanny de Smit-van Breukelen 
  Website
  www.kbo-leidscherijn.nl 
 • KBO-PCOB Landelijk place

  KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zijn op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland en maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen.   Adres
  Ringwade 67 
  3439 LM Nieuwegein
  Telefoon
  030 3400 600 
  E-mail
  info@kbo-pcob.nl 
  Website
  www.kbo-pcob.nl 
  Bekijk de organisatie
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Adviescommissie Ouderenbeleid, Secretariaat: p/a Maatschappelijke Ontwikkeling

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 286 81 65
 • e-mail   info@aco-utrecht.nl
 • website   aco-utrecht.nl
 • adres   ,

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@lsmo.nl
 • website   www.lsmo.nl
 • adres   ,

MOBiN, Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 236 73 27
 • e-mail   info@mobin.nl
 • website   www.mobin.nl
 • adres   ,

Nederlandse Hindoe Ouderenbond (NEHOB)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@nehob.nl
 • website   www.nehob.nl
 • adres   ,

NISBO (Nederlandse Bond voor Oudere Migranten) Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 15276211
 • e-mail   nisbo.utrecht@hotmail.com
 • website   www.nisbo.net
 • adres   Cartesiusweg 11 3534 BA , Utrecht

NMI - Nederlands Migratie Instituut

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 234 2936
 • e-mail  
 • website   www.nmigratie.nl
 • adres   Catharijnesingel 50 3511 GC, Utrecht

NOOM - Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   lameiro@netwerknoom.nl en vreeswijkmanusiwa@netwerknoom.nl
 • website   www.netwerknoom.nl
 • adres   Mira Media, Catharijnesingel 55G 3511GD, Utrecht

KBO-PCOB landelijk

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 3400 600
 • e-mail   info@kbo-pcob.nl
 • website   www.kbo-pcob.nl
 • adres   Ringwade 67 3439 LM, Nieuwegein

KBO stad Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 697 62 41
 • e-mail   secretariaat@kbostadutrecht.nl
 • website   www.kbostadutrecht.nl
 • adres   ,

KBO Leidsche Rijn

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 666 50 13
 • e-mail   n.desmit@casema.nl
 • website   www.kbo-leidscherijn.nl
 • adres   Wolweverslaan 56 3454 GM , De Meern

OuderenOmbudsman

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0800 - 13 25 (gratis)
 • e-mail   ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
 • website   www.ouderenombudsman.nl
 • adres   ,

COSBO-Stad-Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 83 50 50 96
 • e-mail   info@cosbo-stad-utrecht.nl
 • website   www.cosbo-stad-utrecht.nl
 • adres   Churchilllaan 11, 1e etage E1 3527 GV, Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken

mail icoon twitter logo facebook logo