Ouderen

kies uw wijk

Belangenorganisaties voor ouderen maken zich sterk om de problematiek van ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.

 • Adviescommissie Ouderenbeleid place

  De Adviescommissie Ouderenbeleid wil eraan bijdragen dat Utrecht een stad is waar het ook voor ouderen goed leven is. De inbreng van organisaties en instellingen van en voor ouderen en het versterken van de invloed daarop door ouderen zelf is daarbij cruciaal.

  De Adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het ouderenbeleid en die aspecten van beleid, die van invloed zijn op de positie of het leven van ouderen. De Commissie telt bijna dertig leden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en professionele instellingen.  Postadres
  Postbus 2158 
  3500 GD Utrecht
  Telefoon
  030 - 286 81 65 
  E-mail
  info@aco-utrecht.nl 
  Website
  aco-utrecht.nl 
 • ANBO place

  ANBO behartigt de belangen van haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Met individueel advies, hulp op maat en ledenvoordeel.

  ANBO biedt landelijke dienstverlening en helpt daarnaast leden zich lokaal te organiseren en invloed uit te oefenen. ANBO informeert haar leden onder andere via de website, de Raad & Daad Advieslijn en via het ANBO Magazine.  Adres
  Vijzelmolenlaan 20-22 
  3447 GX Woerden
  Telefoon
  0348 - 46 66 66 
  E-mail
  info@anbo.nl 
  Website
  www.anbo.nl 
 • COSBO-Stad-Utrecht place

  De Stichting COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) is het Utrechtse samenwerkingsverband van verschillende lokale ouderenorganisaties. Ooit opgericht door ANBO, PCOB en KBO, werkt het COSBO inmiddels breder samen bijvoorbeeld met het Netwerk Oudere Migranten Utrecht.  Adres
  Churchilllaan 11, 1e etage E1 
  3527 GV Utrecht
  Telefoon
  030 296 51 08 
  E-mail
  info@cosbo-stad-utrecht.nl 
  Website
  www.cosbo-stad-utrecht.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) place

  De NBP is een organisatie voor collectieve en individuele pensioenbelangen. Deze in 1919 opgerichte bond komt in het algemeen op voor de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van ’slapers’.  Adres
  Koninginnegracht 19 
  2514 AB Den Haag
  Telefoon
  070 - 360 19 21 
  E-mail
  info@pensioenbelangen.nl 
  Website
  www.pensioenbelangen.nl 
  Bekijk de organisatie
 • OuderenOmbudsman place

  De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en heeft als doel om ouderen en degenen die voor hen zorgen - (klein)kinderen en mantelzorgers - de weg te wijzen in regelingen en instanties die er zijn voor ouderen. Daarnaast inventariseren zij ook de zorgen en klachten van ouderen.

  Veelvuldige berichten over hetzelfde onderwerp kunnen aanleiding zijn om de media te benaderen of om een project te starten. De OuderenOmbudsman is er dus voor concrete vragen en knelpunten.  Adres
  Regulierenring 2D 
  3981 LB Bunnik
  Telefoon
  0800 - 13 25 (gratis)  
  E-mail
  ouderenombudsman@ouderenfonds.nl 
  Bereikbaar op
  werkdagen van 9.00-17.00 uur 
  Website
  www.ouderenombudsman.nl 
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) place

  De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. De droom van de PCOB is een maatschappij waarin iedereen kan meedoen.  Adres
  Zuiderzeelaan 19 
  8017 JV Zwolle
  Telefoon
  (038) 422 55 88 
  E-mail
  info@pcob.nl 
  Website
  www.pcob.nl 
  Bekijk de organisatie
 • KBO (Katholieke Bonden van Ouderen) place

  De Unie KBO is met ca. 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.  Adres
  Europalaan 40 
  3526 KS Utrecht
  Telefoon
  030 - 3400600 
  E-mail
  uniekbo@uniekbo.nl  
  Bereikbaar op
  werkdagen van 9.00-17.00 uur 
  Website
  www.uniekbo.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Ouderenorgnisaties KBO-PCOB place

  KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zijn op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker af. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.  Adres
  Europalaan 40 
  3526 KS Utrecht
  Telefoon
  030 3400 600 
  E-mail
  info@kbo-pcob.nl 
  Website
  www.kbo-pcob.nl 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Adviescommissie Ouderenbeleid, Secretariaat: p/a Maatschappelijke Ontwikkeling

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 286 81 65
 • e-mail   info@aco-utrecht.nl
 • website   aco-utrecht.nl
 • adres   ,

COSBO-Stad-Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 296 51 08
 • e-mail   info@cosbo-stad-utrecht.nl
 • website   www.cosbo-stad-utrecht.nl
 • adres   Churchilllaan 11, 1e etage E1 3527 GV, Utrecht

Unie KBO (Katholieke Bonden van Ouderen)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 3400600
 • e-mail   uniekbo@uniekbo.nl
 • website   www.uniekbo.nl
 • adres   Europalaan 40 3526 KS, Utrecht

Ouderenorganisaties KBO-PCOB

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 3400 600
 • e-mail   info@kbo-pcob.nl
 • website   www.kbo-pcob.nl
 • adres   Europalaan 40 3526 KS, Utrecht

OuderenOmbudsman

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0800 - 13 25 (gratis)
 • e-mail   ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
 • website   www.ouderenombudsman.nl
 • adres   ,
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken