Privacy

In dit privacy statement wordt beschreven hoe U Centraal omgaat met het vastleggen en beschermen van persoonsgegevens.

U Centraal en persoonsgegevens
U Centraal respecteert de privacy van de gebruiker (“Gebruiker”) van de U Centraal website(s) en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan U Centraal verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens door U Centraal is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Het vastleggen van persoonsgegevens op de U Centraal website(s)
Tijdens het bezoek aan de U Centraal-website(s) kan U Centraal persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen. Zo heeft U Centraal persoonsgegevens nodig van de Gebruiker voor het kunnen verlenen van diensten via de U Centraal-website(s). Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand bij U Centraal.

Bescherming van persoonsgegevens
U Centraal zal verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden. U Centraal zal bij verwerking de verkregen persoonsgegevens zorgvuldig beschermen. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker door U Centraal niet verstrekt aan derden, tenzij de noodzaak hiertoe voortvloeit uit: de wet, een verplichting die U Centraal of haar dochterondernemingen jegens de Gebruiker aangaat of het bewaken en handhaven van de integriteit van de bedrijfsvoering van U Centraal. U Centraal zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

Doeleinden van gegevensverwerking
U Centraal verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website(s) en het gebruik van door U Centraal aangeboden diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het samenstellen van interne rapportages en webstatistieken; het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van informatie die relevant is voor de klantgroepen van U Centraal; het uitvoeren van relatiemanagement en verspreiden van praktische informatie over U Centraal en haar dienstverlening; het verbeteren van de U Centraal-website(s).
U Centraal behoudt zich bovendien de mogelijkheid voor om bovengenoemde gegevens te gebruiken om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen, die aansluiten op de persoonlijke behoeften en interesses van de Gebruiker.
Verzamelde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor U Centraal en haar dochterondernemingen.

Het inzien en wijzigen van persoonsgegevens
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn door U Centraal verzamelde persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheid, te laten corrigeren. Persoonsgegevens die U Centraal gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, kunnen te allen tijde worden ingezien, gewijzigd en verwijderd uit het gegevensbestand bij U Centraal. In overige situaties kan voor het inzien of corrigeren van persoonsgegevens contact worden opgenomen met U Centraal op onderstaand adres.

Het gebruik van cookies
U Centraal kan informatie over het gebruik van haar website(s) verzamelen en analyseren met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die de U Centraal-server op de harde schijf van de computer van de Gebruiker plaatst. U Centraal gebruikt de cookies om een Gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de U Centraal-website(s). De Gebruiker heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies toe te staan of te verhinderen door de instelling van zijn browser te veranderen.
N.B. Een cookie wordt ook gebruikt om persoonlijke voorkeuren van Gebruikers te verzamelen zodat U Centraal de dienstverlening beter op de eindgebruiker kan afstemmen.

Cookies uitschakelen
Een Gebruiker kan in zijn browser cookies uitschakelen of uitzetten. Daarmee voorkomt de Gebruiker onder meer dat U Centraal informatie over het bezoek verzamelt en analyseert. In de meeste browsers (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) kan via de optie ‘Privacy’ cookies worden uitgeschakeld. 

Toepasselijkheid van dit Privacy Statement
De bepalingen van dit Privacy Statement zijn van toepassing op de website(s) van U Centraal waarvan het Internet adres (URL) eindigt op U-Centraal.nl of Ugids.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van U Centraal zijn verbonden.

Contact en informatie over persoonsgegevens
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop U Centraal persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met U Centraal via telefoonnummer 030 123 45 67.
U kunt ook een e-mail sturen naar info@u-centraal.nl.

Wijziging van dit Privacy Statement
U Centraal behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

U Centraal
Publicatiedatum: 1 augustus 2013

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.