Leven met een beperking

kies uw wijk

Mensen die leven met een beperking hebben samen met hun familie en omgeving vaak behoefte om geïnformeerd te zijn en blijven over hun aandoening, beperking of ziekte.

 • Chronische ziekte

  Mensen met een chronische ziekte kunnen beperkingen ervaren door hun ziek zijn. Patiëntenverenigingen of lotgenotengroepen kunnen veel steun en informatie bieden en hun belangen (van onderzoek, aandacht e.d.) behartigen. Lees verder
 • Gehandicaptensport Nederland

  Sport en bewegen is gezond en heerlijk om te doen. Veel en steeds meer mensen zijn sportief actief. Ook steeds meer mensen met een beperking of een chronische ziekte. Lees verder
 • KansPlus

  KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 60 ledengroepen, 7.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. Lees verder
 • Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB)

  LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban. Lees verder
 • Lichamelijke beperkingen

  Er zijn vele vormen en oorzaken van lichamelijke beperkingen. De drie belangrijkste oorzaken zijn: spina bifida, spierziekte en spasticiteit. Sommige lichamelijke beperkingen zijn aangeboren, andere zijn later ontstaan. Zo is een dwarslaesie bijvoorbeeld vaak het gevolg van een ongeluk. Spina bifida daarentegen is een aangeboren afwijking. Lees verder
 • Sien

  Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie. Lees verder
 • Vereniging VGnetwerken

  De Vereniging VGnetwerken verbindt ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met een verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden. Het gaat om CHARGE, Cri du chat, Chromosoom 18, Kleefstra, Phelan McDermid, Sotos, 16p11.2 deletie, 22q11.2 deletie, Williams, Wolf-Hirschhorn en nog andere heel zeldzame chromosoomafwijkingen. Lees verder
 • Auditieve beperking

  Een auditieve beperking is een term voor diverse beperkingen aan het gehoor. De beperking kan variëren van slechthorendheid tot doofheid. Ook oorsuizing en overgevoeligheid voor geluid vallen onder auditieve beperkingen.

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
 • telefoon   030 – 245 90 90
 • e-mail   info@bosk.nl
 • website   www.bosk.nl/
 • adres   Churchilllaan 11, 8e verdieping 3527 GV , Utrecht

GGMD voor Doven en Slechthorenden Locatie Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0800 337 46 67 teksttelefoon: 0800 337 48 57 sms: 06 10 90 86 06
 • e-mail   utrecht@ggmd.nl
 • website   www.ggmd.nl
 • adres   Kanaalweg 93 C 3533 HH, Utrecht

Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2363761
 • e-mail   info@lfb.nu
 • website   http://www.lfb.nu/
 • adres   Zonnebaan 39 3452 EB, Utrecht
 • telefoon   030 2363738
 • e-mail   info@sien.nl
 • website   www.sien.nl
 • adres   ,

SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 280 32 86
 • e-mail   info@solgu.nl
 • website   www.solgu.nl
 • adres   Churchilllaan 11 / 16de verdieping 3527 GV, Utrecht

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken