Mensen die leven met een beperking hebben samen met hun familie en omgeving vaak behoefte om geïnformeerd te zijn en blijven over hun aandoening, beperking of ziekte.

 • Chronische ziekte

  Mensen met een chronische ziekte kunnen beperkingen ervaren door hun ziek zijn. Patiëntenverenigingen of lotgenotengroepen kunnen veel steun en informatie bieden en hun belangen (van onderzoek, aandacht e.d.) behartigen. Bekijk de aanbieders
 • Gehandicaptensport Nederland

  Sport en bewegen is gezond en heerlijk om te doen. Veel en steeds meer mensen zijn sportief actief. Ook steeds meer mensen met een beperking of een chronische ziekte. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • KansPlus

  KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 60 ledengroepen, 7.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB)

  LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Lichamelijke beperkingen

  Er zijn vele vormen en oorzaken van lichamelijke beperkingen. De drie belangrijkste oorzaken zijn: spina bifida, spierziekte en spasticiteit. Sommige lichamelijke beperkingen zijn aangeboren, andere zijn later ontstaan. Zo is een dwarslaesie bijvoorbeeld vaak het gevolg van een ongeluk. Spina bifida daarentegen is een aangeboren afwijking. Bekijk de aanbieders
 • Sien

  Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie. Bekijk de aanbieders
 • Vereniging VGnetwerken

  De Vereniging VGnetwerken verbindt ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met een verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden. Het gaat om CHARGE, Cri du chat, Chromosoom 18, Kleefstra, Phelan McDermid, Sotos, 16p11.2 deletie, 22q11.2 deletie, Williams, Wolf-Hirschhorn en nog andere heel zeldzame chromosoomafwijkingen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Auditieve beperking

  Een auditieve beperking is een term voor diverse beperkingen aan het gehoor. De beperking kan variëren van slechthorendheid tot doofheid. Ook oorsuizing en overgevoeligheid voor geluid vallen onder auditieve beperkingen.

  Bekijk de aanbieders

 

Kijk ook bij...

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina