GGZ-instellingen werken steeds meer vanuit een herstelgericht model. Het ervaren van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven, ondanks de beperkingen van een ziekte. Behandeling van een psychische aandoening is dus niet alleen meer een medische aangelegenheid. Aandacht voor de eigen omgeving van de patiënt wordt steeds belangrijker. Zorg wordt het liefst dichtbij en rondom patiënten geleverd.

‘Cliënten willen maar één ding: een zo goed mogelijk leven, het liefst natuurlijk zonder blijvende psychische of andere klachten, maar, als het niet anders kan, een alleszins bevredigend bestaan mét de aandoening.‘ (S. Makkink/L. Kits, in: Van weten naar meten, ROM in de ggz)

Lees verder
  • Stichting Labyrint-In Perspectief

    De stichting Labyrint-In Perspectief heeft als doel het bevorderen van een individueel, sociaal en maatschappelijk leefbare situatie voor familieleden van en andere direct betrokkenen bij psychiatrische patiënten, met andere woorden: empowerment van de doelgroep, zodat zij door eigen kracht overeind blijven. Lees verder Bekijk de aanbieders
  • Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersoon)

    De Stichting PVP zorgt voor professionele ondersteuning van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg bij de handhaving van hun rechten. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina