Stichting PVP

De Stichting PVP zorgt voor professionele ondersteuning van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg bij de handhaving van hun rechten.


De kerntaken van de stichting zijn:

  • individuele cliënten ondersteunen bij het handhaven van hun rechten;
  • voorlichting geven over cliëntenrechten;
  • situaties die afbreuk doen aan de rechten van cliënten signaleren en melden;
  • kennis over patiëntenrechten, eigen registratiegegevens en de beleving van cliënten van hun rechtspositie verzamelen, samenbrengen en verspreiden.

In haar werk combineert de Stichting PVP ervaring met het cliëntenperspectief met kennis over patiëntenrechten. Ze speelt actief in op ontwikkelingen in het psychiatrisch patiëntenrecht en in de zorg. Waar mogelijk werkt de Stichting PVP samen met andere organisaties. De patiëntenvertrouwenspersoon streeft ernaar om klachten op een zo laag mogelijk niveau op te lossen.


Adres
Maliebaan 87 
3581 CG Utrecht
Telefoon
030 2718353 / 0900 444 8888 (helpdesk) 
E-mail
helpdesk@pvp.nl 
Website
www.pvp.nl 
Locatie op de kaart
  • telefoon   030 2718353 / 0900 444 8888 (helpdesk)
  • e-mail   helpdesk@pvp.nl
  • website   www.pvp.nl
  • adres   Maliebaan 87 3581 CG, Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.