Belangenbehartiging voor kinderen en jongeren zal vooral door de ouders of voogden gebeuren. Maar soms is er meer nodig. Dan kan een jongere zelf misschien contact zoeken om zijn/haar belangen onder de aandacht te krijgen, of springt misschien een ander in de bres.

Jeugdzorg en jeugdhulp zijn in Utrecht ondergebracht bij de buurtteams Jeugd & Gezin. Hier kunnen ouders/voogden én kinderen terecht met vragen over de opvoeding, ontwikkeling en het gedrag binnen of buiten het gezin.

Op scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) zijn vaak zorgteams en schoolmaatschappelijk werkers in de buurt, die een jongere en zijn/haar gezin kunnen bijstaan, wanneer het even niet zo soepel gaat.

Maar het kan ook prettig zijn om anoniem vragen te stellen of zaken aan te kaarten. Denk dan bijvoorbeeld aan de Kindertelefoon, of de kinderombudsman of denk bij (vermoedens van) huiselijk geweld aan de SAVE teams van Veilig Thuis.

Veel websites bieden informatie en advies op thema's die jongeren bezig houden, daar zijn ook verwijzingen naar organisaties en instellingen te vinden, die de jeugdbelangen behartigen.

Lees verder
 • AKJ - Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

  Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de (toegang tot) jeugdhulp, kunnen een beroep op het AKJ doen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • AUGEO

  Augeo wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. En streeft ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opgroeisituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen. Met deze doelen voor ogen ontwikkelen ze online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten. Augeo is een particuliere stichting en bestaat sinds 2007. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Balans

  Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

  De ouders of voogden behartigen de belangen van hun kinderen in de huiselijke sfeer. Maar als dat niet goed (genoeg) gaat moeten die belangen door een ander ondersteund worden. Bekijk de aanbieders
 • Jong030

  Jong030 is dé jongeren website van Utrecht. Op deze website staat alle informatie speciaal voor jongeren op het gebied van sporten, vrije tijd en uitgaan, school, werk, geld en gezondheid. De jongeren die de site bezoeken zijn meestal tussen de 12 en 23 jaar. Lees verder
 • Kinder- en jongerenrechtswinkel

  De vrijwilligers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht beantwoorden juridische vragen van kinderen en jongeren. De kracht ligt in het voor kinderen eenvoudig en begrijpelijk maken van de juridische situatie waar zij zich in bevinden. Ook volwassenen mogen hun vragen op het gebied van het jeugdrecht stellen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Kinderombudsman

  De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. De belangrijkste taak van de Kinderombudsman is de bescherming van kinderrechten. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen: alleen, of met een groep kinderen of jongeren. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Kindertelefoon

  Kinderen of jongeren die worden gepest, met problemen thuis, ruzie met vrienden of die zich rot voelen, kunnen bellen of chatten met De Kindertelefoon. Op de website staan verschillende topics die al antwoorden kunnen bieden. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Nationale Jeugdraad

  De Nationale Jeugdraad is een jongerennetwerk waar vanuit tientallen jongerenorganisaties honderdduizenden jongeren met elkaar verbonden zijn. De Nationale Jeugdraad wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen. Dit zodat jongeren hun kracht kennen, verder ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • NVP - Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

  De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) is de landelijke, onafhankelijke vereniging van en voor pleeggezinnen die zich inzet voor versterking, verbinding en belangenbehartiging van pleegouders en om de kwaliteit van pleegzorg in Nederland te verbeteren. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Raad voor de Kinderbescherming

  De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.De Raad draagt bij aan de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. Daarnaast speelt de Raad op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt de Raad de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de Raad over een passende straf. Verder is de Raad betrokken bij het afstaan of adopteren van kinderen. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina