Jaarlijks krijgen naar schatting 200.000 tot 230.000 mensen in Nederland te maken met ernstig en/of herhaald huiselijk geweld. Dat gaat bijvoorbeeld over kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld.

Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000. Dit geldt niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor andere betrokkenen zoals de plegers, kinderen, familie of buren die hulp zoeken. Veilig Thuis kan helpen met advies, maar ook door bijvoorbeeld te zorgen voor opvang of door te verwijzen naar een hulpverlener.

Lees verder
  • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

    Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling of kent u iemand die het slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Weet dan dat er altijd hulp beschikbaar is om dit te stoppen.

    Bekijk de aanbieders

 

Kijk ook bij...

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina