Pesten

kies uw wijk

Pesten is een veelvoorkomend probleem met grote gevolgen. Soms is pesten duidelijk zoals schelden maar pesten is soms ook verborgen zoals niet mee mogen doen. Pesten kan zelfvertrouwen kapot maken, slapeloze nachten veroorzaken, eenzaam maken, geestelijke en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken. Het is altijd goed om iemand te zoeken om pestgedrag mee te bespreken. Afhankelijk van de plek waar het gebeurt is ook hulp mogelijk om het probleem aan te pakken.

 • Jongeren

  Kijk voor informatie en tips op www.pestweb.nl

  Praat er over met een ouder of docent. Of chat/bel anoniem met pestweb kindertelefoon

  Als het pesten op school gebeurd is de school verplicht om je te helpen het probleem op te lossen. Bespreek het met je docent of mentor.

   

 • Pesten op het werk

  kijk voor informatie en tips speciaal voor pesten op het werk op www.pesten.nl

  Bespreek het met uw huisarts of bel anoniem met MIND Korrelatie

  Een werkgever is verplicht voor een veilige werkplek te zorgen en oplossingen te bieden bij problemen tussen werknemers onderling. Bespreek het met een vertrouwenspersoon of vraag zelf een gesprek aan met de bedrijfsarts.

   

 • Ouderen

  kijk voor informatie en tips speciaal voor pesten op het werk op www.pesten.nl

  Bespreek het met een familielid, uw huisarts of bel anoniem met MIND Korrelatie

  Als het pestgedrag in een gezamenlijk wooncomplex of zorginstelling gebeurd is hulp mogelijk om het probleem bespreekbaar te maken en aan te pakken. Bespreek het met een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger van het beheer.

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken