Enkele aftrekposten:

Zorgkosten
Bepaalde kosten die u hebt door ziekte, ouderdom of beperking kunt u aftrekken van de belasting. Niet alleen de kosten voor uzelf. Ook mag u van de belasting aftrekken de zorgkosten voor:

  • uw partner en/of uw kind tot 27 jaar; 
  • een persoon van 27 jaar of ouder die een ernstige beperking heeft en tot uw huishouden behoort; 
  • uw ouder, broer of zus die van uw zorg afhankelijk is.

De laatste jaren zijn er helaas steeds minder kosten aftrekbaar. Toch kan het lonend zijn.
Kijk hier voor het overzicht van alle zorgkosten die aftrekbaar zijn in de jaren 2011 t/m 2016.

Wilt u meer weten over de aftrek van zorgkosten kijk dan op de site van de Belastingdienst of bel de BelastingTelefoon (0800 0543). Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand!

Weekend of vakantieverblijf voor iemand die in een zorginstelling woont U verzorgt
in het weekend of vakanties uw kind, broer of zus die in een zorginstelling woon. U mag een vast bedrag per dag voor de kosten van deze verzorging aftrekken van de belasting. Ook als u door de kantonrechter bent aangesteld als mentor van een persoon die in een zorginstelling woont, mag u de kosten voor zijn tijdelijk verblijf bij u van uw belasting aftrekken. Dit geldt ook als u tot curator bent benoemd om de persoonlijke belangen van iemand die in een zorginstelling woont, te behartigen.

Betaalde alimentatie
U betaalt een volgens de alimentatienormen vastgestelde bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-echtgenoot of ex-samenwoonpartner. Of de gemeente verhaalt een deel van de bijstand aan uw ex-echtgenoot. Deze kosten mag u aftrekken van de belasting. 

Scholingskosten
U volgt een cursus voor uw beroep of een opleiding om uw kansen op werk te verbeteren. Een deel van het les- of cursusgeld en de kosten van verplichte leermiddelen mag u van de belasting aftrekken.

Let op! Bonnetjes en betaalbewijzen van kosten die u aftrekt, moet u op verzoek aan de Belastingdienst kunnen laten zien. Bewaar ze dus goed.

Kijk hier voor een overzicht van alle aftrekposten.

 

Lees verder
  • Tegemoetkomingsregeling

    Als u een laag inkomen hebt, betaalt u misschien te weinig belasting om geld terug te kunnen krijgen van de aftrek van uw zorgkosten. De aftrek levert dan minder of niets op. Hiervoor is een regeling getroffen: de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tsz). Ook als u (te) weinig belasting betaalt, ziet u door deze regeling nog iets terug van uw zorgkosten.


    U krijgt de tegemoetkoming automatisch als u aangifte van belasting hebt gedaan en zorgkosten hebt afgetrokken. Het bedrag dat u terugkrijgt moet € 15,= of meer zijn. Een lager bedrag betaalt de Belastingdienst niet uit.

    Hier vindt u informatie over de tegemoetkomingsregeling.

3 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina