Verzekeringen

kies uw wijk
Verzekeringen

In Nederland zijn enkele verzekeringen verplicht. De basiszorgverzekering (Zvw) is verplicht voor iedereen. De opstalverzekering is verplicht voor wie een eigen huis met een hypotheek heeft. De Wam-verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) is verplicht voor wie een auto, motor of brommer op zijn naam heeft staan.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp)
Dit is een belangrijke verzekering. Het is niet verplicht maar wel erg verstandig om een avp af te sluiten. De avp verzekert u voor schade die u toebrengt aan anderen. Onder schade verstaan we in dit geval lichamelijk letsel of materiële schade. Bij een verzekering in gezinsverband vallen alle leden van het huishouden onder de dekking van de avp. Schade door huisdieren valt er meestal ook onder.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt schade aan de inboedel in een woning: alle meubelen en apparatuur zoals een computer, televisie en witgoed. De schade kan worden veroorzaakt door storm, brand, diefstal en inbraak.

Meer informatie
Welke verzekeringen heeft u nu echt nodig en welke leveren nauwelijks voordeel op en kosten alleen maar geld? Kijk voor informatie op de website van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Hier vindt u algemene informatie over verzekeren en een overzicht van noodzakelijke verzekeringen met bijbehorende gemiddelde prijzen.

Op vanatotzekerheid.nl, de site van het Verbond van Verzekeraars, vindt u uitleg en tips over alles wat u tegenkomt bij het afsluiten, wijzigen en opzeggen van een verzekering.

  • Schade als gevolg van vrijwilligerswerk

    De gemeente Utrecht behandelt een schade of verlies van een vrijwilliger tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Maar andere verzekeringen, die door de organisatie of door de vrijwilliger zelf zijn afgesloten, gaan altijd voor. 

    De voorwaarden gelden tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of maatschappelijke stage en tijdens de reis ernaartoe of terug. 

    Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.