Tijdelijk verblijf buitenshuis in verband met zorg

kies uw wijk

Het kan voorkomen dat u na opname in het ziekenhuis niet terug naar huis kunt omdat er niemand is die voor u kan zorgen. Wanneer u geen huisgenoten heeft die voor u kunnen zorgen, kunt u in aanmerking komen voor 'kortdurende eerstelijns zorg' in een instelling. 

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor kortdurende eerstelijns zorg komt u in aanmerking wanneer u zorg nodig heeft die uw huisarts u thuis niet kan bieden. Bijvoorbeeld omdat er specifieke apparatuur of voortdurende zorg nodig is.

Wat kost het?

Kortdurend eerstelijns verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en de huisarts bepaalt of het nodig is.

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.