Tips voor professionals

kies uw wijk

Het is belangrijk dat professionals zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van het leven met een familielid dat chronisch ziek is. Professionals moeten alert zijn op signalen van (over) belasting van jonge mantelzorgers en weten wat zij nodig hebben.

 De volgende tips zijn bedoeld voor professionals die werken met jonge mantelzorgers:

 •  Wees alert op extra belasting

Voor gezinnen waarin jongeren samenleven met een langdurig zieke ouder is het belangrijk dat het netwerk van de jongere alert is op het signaleren van extra belasting. Houd bij signalering en bespreekbaar maken rekening met het feit dat jonge mantelzorgers hun zorgen niet duidelijk laten merken en niet snel hulp vragen. Ze praten nauwelijks over de situatie thuis, ook niet op school. Daarom is het belangrijk het thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar en concreet te maken. Jonge mantelzorgers ervaren hun positie niet als uitzonderlijk, voelen zich niet direct aangesproken door de term 'mantelzorger' en willen niet als 'zielig' bestempeld worden.

 •  Heb extra aandacht voor kinderen uit migrantengezinnen

Deze jongeren kunnen door de ziekte van de ouder de extra taak hebben te tolken en administratieve taken uit te voeren voor de ouder. Hierdoor ervaren deze jongeren een extra belasting. De beschikbaarheid van voldoende tolken en administratieve ondersteuning is daarom voor hen van belang.

 •  Gebruik het netwerk

Kijk welke steun de jongere uit de omgeving kan krijgen van familieleden, vrienden, vrijwilligers en van professionals. Denk daarbij ook aan grootouders, zij kunnen in deze situatie een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen spelen.

 •  Verwijs naar lotgenotengroepen

Verwijs waar mogelijk naar lotgenotengroepen voor jongeren met een zieke ouder. Lotgenotencontact kan verschillende doelen hebben; van ontmoeting en ontspanning tot het uitwisselen van ervaringen voor begrip en herkenning. Daarnaast kan contact met lotgenoten informatie geven over de ziekte, het helpen omgaan met moeilijke situaties en het stellen van grenzen.

 • Verwijs naar het Buurtteam Jeugd en Gezin

Het Buurtteam biedt gezinnen ondersteuning bij vragen rondom opvoeden, huisvesting, financiën en onderlinge relaties.  

 •  Wijs jongeren op websites

Laat jongeren zien welke websites er speciaal voor hen bestaan.

 •  Laat je inspireren door de website van Bikkels Educatie

De website Bikkels educatie bevat educatieve en inspirerende clips voor professionals over jonge mantelzorgers, met toelichtingen van landelijke experts op dit gebied. Bekijk hier de website van Bikkels educatie.

 • Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) place

  Het SACZO is een instrument voor professionals om te bepalen in hoeverre een jonge mantelzorger toekomstige problemen kan krijgen.  Bekijk de organisatie
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Buurtteamorganisatie Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   http://www.buurtteamsutrecht.nl/
 • adres   ,

Steunpunt Mantelzorg Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2361740
 • e-mail   mantelzorg@u-centraal.nl
 • website   https://www.mantelzorgutrecht.nl/
 • adres   Kromme Nieuwegracht 50 3512 HK, Utrecht
 • telefoon   030 263 29 50
 • e-mail   info@handjehelpen.nl
 • website   www.handjehelpen.nl
 • adres   Pallas Athenedreef 12 3561 PE, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken