Zorgverlofregelingen

kies uw wijk

Per 1 juli 2015 zijn de regels rondom zorgverlof veranderd. U kunt dan ook kortdurend en langdurig zorgverlof aanvragen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen (tweedegraads bloedverwanten), huisgenoten (anders dan kind of partner) en bekenden (met wie een sociale relatie bestaat). Er zijn verschillende soorten verlof mogelijk. Hieronder kunt u lezen welke vormen er zijn en wat deze vormen inhouden.

 

  • Calamiteiten verlof

Wanneer u onverwacht en direct vrij moet nemen voor de zorg van een naaste, bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek wordt of als u zaken moet regelen rond een sterfgeval in uw familie.

Hoe lang het verlof duurt, hangt af van het noodgeval. Soms gaat het om een paar uur, soms om enkele dagen. U moet het verlof opnemen in overleg met de werkgever en deze moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in de geldende CAO anders is bepaald. Als blijkt dat u voor de onvoorziene situatie niet snel een oplossing hebt, dan kunt u aansluitend op het calamiteitenverlof kortdurend zorgverlof opnemen.

 

  •  Kortdurend zorgverlof

Per jaar kunt u maximaal twee keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen voor kortdurend betaald zorgverlof. U krijgt ten minste 70% van uw loon doorbetaald. Als u kortdurend zorgverlof wilt opnemen dient u dit zo snel mogelijk te melden aan uw werkgever.

 

  •  Langdurend zorgverlof

Per jaar mag u twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt als zorgverlof opnemen. U blijft dus een aantal uren werken. In overleg met uw werkgever kunt u het zorgverlof anders spreiden, maar het moet binnen 18 weken opgenomen worden. U krijgt geen salaris voor de uren dat u langdurend zorgverlof hebt opgenomen; de uren dat u blijft werken, krijgt u wel doorbetaald. Hierover kan uw CAO of uw werkgever andere afspraken gemaakt hebben.

 

  •  Levensloopregeling

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Meer informatie vindt u hier.

  •  Onbetaald verlof

Werknemers kunnen ook voor langere tijd onbetaald verlof nemen, om bijvoorbeeld voor een zieke huisgenoot te zorgen. Daarbij kunnen zij onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming krijgen. Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid om verlof op te nemen om een stervend familielid of een familielid met een levensbedreigende ziekte te verzorgen (palliatief of terminaal zorgverlof).

Het is tevens belangrijk om de CAO / regeling van uw werkgever te controleren op de daarin genoemde regels omtrent verlof.

 

 

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken