Abrona Diagnostiek

Heeft mijn kind een verstandelijke beperking? Wat betekent een verstandelijke beperking voor de toekomst? Deze vragen verdienen een zorgvuldige aanpak. De afdeling diagnostiek van Abrona is hierin gespecialiseerd en begeleidt cliënten, ouders en verzorgers bij het hele proces: van vraag tot antwoord en ‘hoe nu verder?’. Psycho-diagnostiek is het proces om vast te stellen wat er met iemand aan de hand is.


Er zijn allerlei redenen waarom diagnostiek nodig is

  • Om erachter te komen of iemand een verstandelijke beperking heeft.
  • Om te begrijpen wat een verstandelijke beperking betekent op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Dit alles beïnvloedt de mogelijkheden van iemand om zich te ontwikkelen, te wonen, te werken of een relatie te hebben.
  • Om een indicatie te krijgen van het ‘Centrum indicatiestelling zorg’ (CIZ).
  • Of om erachter te komen of het opvallende gedrag van iemand hoort bij de verstandelijke beperking, of dat er iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis.
  • Wanneer er vragen zijn over het functioneren van iemand met een verstandelijke beperking.

Om een diagnose te stellen, onderzoeken gedragsdeskundigen de cliënt. Ze kijken uitgebreid naar mogelijkheden en beperkingen van iemand. Hierbij gebruiken ze vragenlijsten en testen, en er zijn gesprekken met de omgeving van de cliënt. Bijvoorbeeld met ouders, verzorgers en begeleiders.

Een diagnostisch onderzoek levert veel informatie op. De gedragsdeskundigen verwerken het in een overzichtelijk rapport. Hierin staat niet alleen een diagnose, maar ook een advies over wonen, werken en passende behandeling en begeleiding. Vervolgens bespreken de gedragskundigen met de cliënt en met zijn of haar omgeving welke begeleiding en ondersteuning iemand nodig heeft om verdere stappen te kunnen zetten.

Er is geen doorverwijzing van huisarts of medisch specialist nodig om in aanmerking te komen voor diagnostiek. 


Adres
Sterrrenberglaan 6 
3712 XA Huis ter Heide
Telefoon
088 201 99 11 
E-mail
info@abrona.nl  
Website
http://www.abrona.nl/specialismen/diagnostiek 
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.