Hersenletselteam Utrecht

Het Hersenletselteam Utrecht wil de zorgverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel verbeteren. Dit doet zij door het geven van advies en voorlichting aan mensen met hersenletsel, familieleden of andere betrokkenen. Ook geeft het Hersenletselteam advies en voorlichting aan organisaties, behandelaars en begeleiders. Het Hersenletselteam zoekt actief naar passende oplossingen voor diagnostiek, behandeling, wonen, werken en vrijetijdsbesteding.Het Hersenletselteam Utrecht bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines:

• maatschappelijk werker
• CVA-Parkinson wijkverpleegkundige
• verplegingswetenschapper
• verpleeghuisarts
• revalidatiearts
• neuroloog
• (neuro-)psycholoog
• orthopedagoog
• cliëntvertegenwoordigers, Cerebraal
• arbeidsdeskundige

Coördinator
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, naasten en hulpverleners kunnen met vragen terecht bij de coördinator van het Hersenletselteam Utrecht. De coördinator verzamelt en registreert de binnengekomen vragen. Complexe vragen rond hersenletsel worden voorgelegd aan het Hersenletselteam. De ervaring leert dat veel (de meeste) complexe vragen door het Hersenletselteam kunnen worden beantwoord. Dit team neemt overigens niet zelf mensen in behandeling, maar adviseert aan en verwijst naar reguliere zorg- en dienstverlening.

Vergadering
Het Hersenletselteam komt ongeveer vijf maal per jaar bij elkaar. Daarnaast worden er tweemaal per jaar platformbijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort, Utrecht, Veenendaal en in Woerden. Doel van de platformbijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ontwikkelingen op het gebied van informatie en ontwikkeling op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en dienen tevens als netwerkbijeenkomsten.


Adres
Pallas Athendedreef 10 
3561 PE Utrecht
Telefoon
06 – 12444507 
E-mail
hersenletselteam@mee-ugv.nl 
Contactpersoon
Kathleen van Verseveld  
Website
www.hersenletselteamutrecht.nl 
Locatie op de kaart

Hersenletselteam Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
  • telefoon   06 – 12444507
  • e-mail   hersenletselteam@mee-ugv.nl
  • website   www.hersenletselteamutrecht.nl
  • adres   Pallas Athendedreef 10 3561 PE, Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken