Koninklijke Kentalis

Kentalis is een organisatie die onder andere werkzaam is in de regio Utrecht en zich richt op de diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jeugd en volwassenen met een beperking in horen en communiceren.


Kentalis is er voor mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Sommige cliënten en leerlingen hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen. De organisatie is er voor hen, maar ook voor mensen in hun omgeving. Kentalis helpt en informeert ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.
Kentalis biedt verschillende mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling, voorlichting en advies, en onderwijs in (en rondom) Utrecht.


Adres
Postbus 7 
5270 BA Sint-Michielgestel
Telefoon
0800 53682547 (gratis) 
E-mail
info@kentalis.nl 
Website
www.kentalis.nl 
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken