Lijn5

Het opvoeden van kinderen is een belangrijke en moeilijke taak. Door verschillende oorzaken kunnen spanningen in een gezin hoog oplopen. Lijn5 kan het gezin helpen deze problemen met elkaar op te lossen.

De gezinsbehandeling is erop gericht om met het hele gezin te werken aan een betere thuissituatie. Problemen liggen vaak op meerdere terreinen binnen de opvoeding. Bijvoorbeeld moeite met het omgaan met regels, beter naar elkaar leren luisteren, grenzen leren stellen of het verminderen van angst om iets zelfstandig te doen. De gezinsbehandelaar geeft de ouders inzicht in de problemen en oefent met hen om te komen tot een andere aanpak in de opvoeding.


Afhankelijk van de hulpvraag biedt Lijn5 verschillende trajecten:

  • Acute hulp bij een crisis in de thuissituatie
  • Hulp bij complexe scheidingsproblemen
  • Gezinsbehandeling ter voorkoming dat een kind het criminele pad opgaat  
  • Kortdurende video-hometraining
  • Van intensieve gezinsbehandeling tot langdurige begeleiding


Adres
Pahud de Mortangesdreef 61 
3562 AB  Utrecht
Telefoon
088 5131919 
E-mail
info.utrecht@ln5.nl  
Website
www.ln5.nl/  
Locatie op de kaart
  • telefoon   088 5131919
  • e-mail   info.utrecht@ln5.nl
  • website   www.ln5.nl/
  • adres   Pahud de Mortangesdreef 61 3562 AB , Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken