Reinaerde - Kinderdagcentrum De Berk (KDC De Berk)

De Berk is een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. Er zijn verschillende groepen waarin de activiteiten sterk aangepast zijn aan de mogelijkheden, ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen en jongeren.


Zo biedt De Berk een structuurgroep voor kinderen met een autistische stoornis, en een observatiegroep voor kinderen van 0 tot 6 jaar bij wie de exacte aard van de handicap en de ondersteuningsvraag nog niet bekend is. Binnen het kindercentrum kunnen kinderen gebruikmaken van allerlei voorzieningen, spelmateriaal en therapieën. Daarnaast zijn er een gedragskundige en een arts betrokken bij de ondersteuning van de kinderen.

 

De Berk is onderdeel van Reinaerde. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het loket van Reinaerde.


Adres
Prinses Marijkelaan 112 
3708 DG  Zeist
Telefoon
030 287 52 10 
E-mail
loket@Reinaerde.nl  
Website
www.reinaerde.nl  
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken