Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken

In de SGC zijn diverse geschillencommissie samengebracht. Nadat bij de ondernemer zelf geklaagd is, kan via de website een dossier worden aangemaakt en een klacht worden ingediend. Afhankelijk van voor welke commissie de klacht dient en hoe hoog het belang is, wordt na een zitting in Utrecht - en zo nodig een gratis deskundigen onderzoek - een bindende uitspraak gedaan. Op de website zijn ook uitspraken uit het verleden te vinden.Adres
Bordewijklaan 46 
2591 XR  Den Haag
Telefoon
070- 310 53 10 
Website
www.degeschillencommissie.nl 
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.