Uitkeringen

kies uw wijk

U Gids biedt informatie over uitkeringen en pensioenen. Onder meer over de Wet werk en bijstand/Participatiewet, de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Ook aanvullende bedrijfspensioenen komen aan bod.

 • Algemene nabestaandenwet (Anw)

  Als uw partner is overleden kunt u onder bepaalde voorwaarden een nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid krijgen. De Anw wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Lees verder
 • Participatiewet / Wet werk en bijstand

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Ook is de gemeente verantwoordelijk geworden voor alle jonggehandicapten die kunnen werken (Wajong).

  Lees verder
 • Wajong

  Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap? En u heeft daardoor moeite met het vinden of houden van werk? Dan kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of u mogelijkheden heeft om te werken en of u hierbij hulp nodig heeft. Lees verder
 • WIA / WAO / Arbeidsongeschiktheid

  De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Werknemers die na 2 jaar ziekte nog voor tenminste 35 % arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een uitkering. De WIA is in de plaats gekomen van de WAO. De WAO blijft bestaan voor werknemers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Lees verder
 • WW / Wet Werk en Zekerheid

  Per 1 januari en 1 juli 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd. Dit komt door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en door wijzigingen in de Werkloosheidswet (WW). Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (030) 264 9000
 • e-mail  
 • website   www.svb.nl
 • adres   Graadt van Roggenweg 400 3501 CA, Utrecht

UWV Utrecht-Midden

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 9294
 • e-mail  
 • website   www.uwv.nl
 • adres   Moeder Teresalaan 100 3527 WB , Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids