Zoeken

Filters

Sorteren

Thema

U heeft gezocht op het woord belasting

Gevonden pagina's: 51.

 • Belastingaanslag

  de belastingdienst legt een belastingaanslag op als u verplicht aangifte hebt gedaan. op de aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. verder krijgt u een belastingaanslag als u me...

 • Belastingdienst digitaal

  u kunt digitaal aangifte doen door met digid in te loggen op mijn belastingdienst. maar een papieren aangifteformulier blijft beschikbaar, bel daarvoor naar de belastingtelefoon (0800 0543).digitale b...

 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  voor sommige belastingen van de gemeente en het waterschap kunt u kwijtschelding vragen als u de aanslag niet kunt betalen. het gaat bijvoorbeeld om de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffi...

 • Belastingaftrek

  enkele aftrekposten:zorgkostenbepaalde kosten die u hebt door ziekte, ouderdom of beperking kunt u aftrekken van de belasting. niet alleen de kosten voor uzelf. ook mag u van de belasting aftrekken de...

 • Jongeren en belasting

  inkomsten uit werkhad je in 2016 een vakantiebaan of bijbaan? of ben je na je opleiding gaan werken? dan is er een goeie kans dat je belasting terugkrijgt. jouw werkgever heeft belasting ingehouden op...

 • Echtscheiding en belasting

  als u uit elkaar gaat, zijn er veel zaken die u goed moet regelen. financiële zaken kunnen meestal niet lang wachten. informeer u daarom goed, zodat u niet in geldnood komt. op de site van de belastin...

 • Mantelzorgers en belasting

  belastingaftrekbepaalde zorgkosten die u hebt voor een persoon van 27 jaar of ouder die bij u in huis woont en die afhankelijk is van uw zorg, kunt u aftrekken van de belasting. het gaat om personen d...

 • Belastingaanslag betalen

  kort uitstel van betalinghebt u meer tijd nodig om de belastingaanslag te betalen? dan kunt u bij de belastingtelefoon vier maanden uitstel van betaling vragen. u hoeft daarvoor geen reden op te geven...

 • Kwijtschelding van belasting

  u kunt alleen kwijtschelding vragen voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting en/of de aanslag socialezekerheidspremies (aow, anw, wlz).hebt u de aanslag of en deel ervan al betaald terwijl u daa...

 • AOW-leeftijd en belasting

  loonheffingvanaf de maand waarin u de aow-leeftijd bereikt, houdt de uitkerende instantie of de werkgever bij de loonheffing geen aow-premie meer in. u betaalt hierdoor een lager belastingtarief en ho...

1 2 3 4 5 6

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken