Om Nederland veilig te houden zijn een aantal handelingen strafbaar gesteld en instanties in het leven geroepen om deze regels te handhaven. Zowel slachtoffer als verdachte kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Politie of het CJIB. Omdat deze instanties vergaande bevoegdheden hebben, zijn zij aan strenge procedures gebonden. Als u vragen of klachten heeft over deze procedures zijn er instanties die u bij kunnen staan.

 • Voorzieningen voor slachtoffers

  Hoewel de verdachte centraal staat in het strafrecht is er steeds meer aandacht voor het slachtoffer. Op termijn wil de overheid het spreekrecht voor slachtoffers uitbreiden en meer mogelijkheden bieden tot schadevergoeding. Ook nu al zullen de Politie en het Openbaar Ministerie u in ieder geval op de hoogte moeten houden van de voortgang van de procedure. Als na uw aangifte besloten wordt niet verder te vervolgen kunt u hiertegen protesteren. Als wel vervolging wordt ingesteld krijgt u gelegenheid binnen de strafrechtelijke procedure aanspraak te maken op een schadevergoeding. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Voorzieningen voor verdachten

  Binnen het strafrecht is een verdachte onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De meeste verdenkingen (bijvoorbeeld verkeersboetes) worden echter afgehandeld op basis van het bestuursrecht. In dat geval wordt aangenomen dat u strafbaar bent als u niet op tijd met succes beroep instelt. Het is dus van groot belang na te gaan in welke procedure u zich bevindt. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Klachten

  Wanneer u als slachtoffer of verdachte van mening bent dat een procedure niet juist verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt geen klacht indienen tegen een wet die die het orgaan uitvoert of een beslissing waartegen een rechtsmiddel openstaat. In tegenstelling tot een klacht bij bijvoorbeeld een winkel is de klachtenprocedure bij het Openbaar Ministerie en de Politie wettelijk geregeld. Zo moet schriftelijk gemotiveerd op de klacht gereageerd worden binnen een termijn van 10 weken welke hooguit met 4 weken verlengd kan worden. U kunt u in uw klacht laten ondersteunen door het Klachtenbureau Justitieoptreden Utrecht of uw klacht melden bij de Nationale Ombudsman. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Jeugdstrafrecht

  Als jongeren de wet overtreden gelden andere regels dan voor volwassenen. In het jeugdstrafrecht kunnen andere, lagere straffen worden opgelegd en ontstaat minder snel een strafblad. Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina