Justitie

kies uw wijk

Om Nederland veilig te houden zijn een aantal handelingen strafbaar gesteld en instanties in het leven geroepen om deze regels te handhaven. Zowel slachtoffer als verdachte kunnen te maken krijgen met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Politie of het CJIB. Omdat deze instanties vergaande bevoegdheden hebben, zijn zij aan strenge procedures gebonden. Als u vragen of klachten heeft over deze procedures zijn er instanties die u bij kunnen staan.

 • Voorzieningen voor slachtoffers

  Hoewel de verdachte centraal staat in het strafrecht is er steeds meer aandacht voor het slachtoffer. Zo is het spreekrecht voor slachtoffers uitgebreid en zijn er meer mogelijkheden tot schadevergoeding. De Politie en het Openbaar Ministerie moeten u in ieder geval op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Als na uw aangifte besloten wordt niet verder te vervolgen kunt u hiertegen protesteren. Als wel vervolging wordt ingesteld krijgt u gelegenheid binnen de strafrechtelijke procedure aanspraak te maken op een schadevergoeding.

  Lees verder
 • Voorzieningen voor verdachten

  Binnen het strafrecht is een verdachte onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De meeste verdenkingen (bijvoorbeeld verkeersboetes) worden echter afgehandeld op basis van het bestuursrecht. In dat geval wordt aangenomen dat u strafbaar bent als u niet op tijd met succes beroep instelt. Het is dus van groot belang na te gaan in welke procedure u zich bevindt.

  Lees verder
 • Klachten

  Wanneer u als slachtoffer of verdachte van mening bent dat een procedure niet juist verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt geen klacht indienen tegen een wet die die het orgaan uitvoert of een beslissing waartegen een rechtsmiddel openstaat. In tegenstelling tot een klacht bij bijvoorbeeld een winkel is de klachtenprocedure bij het Openbaar Ministerie en de Politie wettelijk geregeld. Zo moet schriftelijk gemotiveerd op de klacht gereageerd worden binnen een termijn van 10 weken welke hooguit met 4 weken verlengd kan worden. U kunt u in uw klacht laten ondersteunen door het Klachtenbureau Justitieoptreden Utrecht of uw klacht melden bij de Nationale Ombudsman.

  Lees verder
 • Jeugdstrafrecht

  Als jongeren de wet overtreden gelden andere regels dan voor volwassenen. In het jeugdstrafrecht kunnen andere, lagere straffen worden opgelegd en ontstaat minder snel een strafblad.

  Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   058 215 95 55 (algemeen nummer)
 • e-mail  
 • website   www.cjib.nl
 • adres   ,
 • telefoon   088-6996666
 • e-mail  
 • website   https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/
 • adres   3500 MJ, Utrecht

Halt Midden-Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088-1153500
 • e-mail   info@halt.nl
 • website   www.halt.nl
 • adres   Churchilllaan 11 3527GV, Utrecht

Klachtenbureau Justitieoptreden Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@kjutrecht.nl
 • website   www.kjutrecht.nl
 • adres   Oudegracht 36 3511AP, Utrecht
 • telefoon   0900-8844
 • e-mail  
 • website   https://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=utrecht&distance=5.0
 • adres   Kroonstraat 25 3511RC, Utrecht

Slachtofferloket Midden Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088-6991580
 • e-mail   slachtofferloketmiddennederland@om.nl
 • website   https://www.slachtofferhulp.nl/Over-Ons/Werkwijze/Slachtofferloket/
 • adres   Herman Gorterstraat 5 3511EW, Utrecht

Strafrechtswinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.strafrechtswinkelutrecht.nl
 • adres   Keerkringplein 40 3582PM, Utrecht

SAVE-teams Utrecht Stad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0302427800
 • e-mail  
 • website   http://www.samen-veilig.nl/clienten/begeleiding-door-medewerker-save/
 • adres   Tiberdreef 8 3561GG, Utrecht

Kinder & Jongerenrechtswinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06-22763996
 • e-mail   spreekuur.utrecht@kjrw.eu
 • website   http://utrecht.kjrw.eu/
 • adres   Zamenhofdreef 17 3562JT, Utrecht

Orde van Advocaten - Midden Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-2343819
 • e-mail   info@advocatenordemn.nl
 • website   www.advocatenorde-middennederland.nl
 • adres   Hieronymusplantsoen 12 3512KV, Utrecht

Slachtofferhulp Nederland, kantoor Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 0101 (Naast de gebruikelijke belkosten geen extra kosten)
 • e-mail   regio.middenwest@slachtofferhulp.nl
 • website   www.slachtofferhulp.nl
 • adres   ,

Juridisch Loket Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 80 20 (€ 0,25 cent per minuut, met een starttarief van € 4,5 cent plus gebruikelijke belkosten, tot een maximum van € 12,50 euro)
 • e-mail  
 • website   www.juridischloket.nl
 • adres   Catharijnesingel 55 3511 GD, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken