Belasting

kies uw wijk

Leuker kunnen we het niet maken, misschien wel wat makkelijker... U Gids geeft uitleg over belasting betalen en belasting terugkrijgen in verschillende situaties. Ook leest u wat u moet doen als u de belasting niet kunt betalen, of niet op tijd.

 • Heffingskortingen

  Een heffingskorting is een korting op de belasting die u moet betalen. Hoeveel korting u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Werkt u? Dan krijgt u arbeidskorting. Werkt u én zorgt u voor jonge kinderen? Dan krijgt u misschien de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Met de meeste heffingskortingen houdt de werkgever of uitkeringsinstantie al rekening. Sommige heffingskortingen moet u zelf aanvragen.

  Lees verder
 • Fiscale partner

  Partners betalen los van elkaar belasting. Maar als u fiscale partners bent, kunt u samen belastingaangifte doen. U kunt dan in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen op een manier die voordelig voor u is. En door samen aangifte doen krijgt de fiscale partner die weinig verdient soms achteraf nog geld van de Belastingdienst.

  Lees verder
 • Belastingaangifte

  Heeft de Belastingdienst u een (digitale) aangiftebrief of aangifteformulier gestuurd? Dan bent u verplicht om aangifte te doen vóór de datum die in de brief staat. Soms bent u verplicht om uit uzelf aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat u inkomsten had waarover u nog geen, of te weinig belasting hebt betaald.
  En soms is het niet verplicht, maar wel verstandig om aangifte te doen: omdat u geld terug kunt krijgen.

  Lees verder
 • Belastingaftrek

  In bepaalde situaties kunt u geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Daarvoor moet u belastingaangifte doen. Aftrekposten verlagen uw belastbaar inkomen. U betaalt daardoor minder belasting of krijgt terug wat u teveel hebt betaald. Een lager belastbaar inkomen werkt ook door naar inkomensafhankelijke regelingen: u krijgt misschien meer huur of zorgtoeslag.

  Lees verder
 • Voorlopige aanslag

  Een voorlopige aanslag is gebaseerd op een schatting van uw belastbaar inkomen. Er volgt een definitieve aanslag op, soms pas na lange tijd. U kunt een voorlopige aanslag aanvragen om sneller, per maand, belasting terug te krijgen. Deze voorlopige aanslag is ook bekend als 'voorlopige teruggaaf'. Lees verder
 • Belastingaanslag

  De Belastingdienst heeft tot drie jaar na afloop van het belastingjaar de tijd om een belastingaanslag op te leggen. Doorgaans gaat dat veel sneller. Lees verder
 • Belastingaanslag betalen

  Bij de aanslag vindt u een acceptgiro waarmee u de belasting kunt betalen. Dat kan ook in termijnen. Na elke betaling krijgt u een nieuwe acceptgiro, totdat de aanslag helemaal is betaald. Voor de uiterste betaaldatum moet het hele bedrag wel op de rekening van de Belastingdienst staan. Lees verder
 • Kwijtschelding van belasting

  Hebt u een belastingaanslag ontvangen die u niet op tijd kunt betalen? Dan kunt u de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen. Voorziet u dat u de aanslag niet (helemaal) kunt betalen, ook niet in termijnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de aanslag dan niet meer te betalen. Lees verder
 • Middelingsregeling

  Als uw inkomsten van jaar tot jaar wisselen, betaalt u gemiddeld misschien te veel belasting. De middelingsregeling kan dan een oplossing zijn. Uw inkomsten en de te betalen belasting worden achteraf gelijkmatig verdeeld over drie opeenvolgende kalenderjaren. Dat kan tot een teruggave van belasting leiden. Lees verder
 • Jongeren en belasting

  Heb je inkomsten uit werk of uitkering, dan betaal je belasting. Hoeveel je betaalt, hangt af van de hoogte van je inkomsten en van je situatie. Jongeren laten vaak belastinggeld liggen. Daarom is het slim om te controleren of je misschien belastinggeld terug kunt krijgen: moeilijk is dat niet. Lees verder
 • AOW-leeftijd en belasting

  In het jaar waarin iemand de AOW-leeftijd bereikt, verandert het inkomen. Er gelden andere belastingtarieven en heffingskortingen. Het veranderde inkomen kan ook gevolgen hebben voor de toeslagen. Lees verder
 • Echtscheiding en belasting

  Als u uit elkaar gaat, verandert uw fiscale situatie. Het fiscaal partnerschap eindigt pas als u bij de rechter een echtscheidingsverzoek hebt ingediend én u en uw partner niet meer samen op het zelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Lees verder
 • Co-ouders en belasting

  Co-ouders voeden na de scheiding samen hun kinderen op. De kinderen horen tegelijkertijd tot twee huishoudens: de helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere. De Belastingdienst heeft voor co-ouders een speciale belastingregel. Lees verder
 • Pgb en belasting

  Ontvangt u een Persoonsgebonden budget (pgb), dan zijn die inkomsten voor u als budgethouder niet belast. Voor de zorgverlener die u betaalt uit het pgb, vormen de inkomsten wél een belastbaar inkomen. Regelt u met een pgb zelf persoonlijke of medische hulp? Misschien geldt dan de Regeling dienstverlening aan huis voor u.

  Lees verder
 • Mantelzorgers en belasting

  Er zijn geen speciale belastingregels voor mantelzorgers, maar soms komt de Belastingdienst u als mantelzorger een beetje tegemoet. Dat is het geval als u zorg verleent aan iemand die deel uitmaakt van uw huishouding.

  Lees verder
 • Vrijwilligers en belasting

  Organisaties die met vrijwilligers werken, vergoeden vaak de kosten die de vrijwilliger maakt. Bijvoorbeeld voor gereden kilometers. Soms krijgt de vrijwilliger een vergoeding voor zijn inzet: de zogeheten vrijwilligersvergoeding. En soms krijg de vrijwilliger allebei. Hoe kijkt de Belastingdienst naar deze inkomsten? Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

U Centraal, postadres

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.u-centraal.nl
 • adres   ,
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken