Kort uitstel van betaling
Hebt u meer tijd nodig om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u bij de BelastingTelefoon vier maanden uitstel van betaling vragen. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Gaat het om een belastingschuld waarvoor u een dwangbevel heeft ontvangen? Dan is telefonisch uitstel niet mogelijk.
In 2015 kreeg iedereen die een belastingaanslag moest betalen automatisch vier maanden uitstel van betaling. Dit uitstel was automatisch omdat veel mensen door veranderde belastingregels onverwacht (meer) moesten bijbetalen.

12 maanden uitstel van betaling
In enkele situaties kunt u 12 maanden uitstel van betaling krijgen. Dat is het geval als u:

  • een belastingteruggaaf verwacht en die wil verrekenen met de belastingaanslag,
  • niet op tijd kunt betalen door betalingsproblemen, of
  • bezwaar maakt tegen een belastingaanslag.

Op de site van de Belastingdienst kunt u het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling invullen.

 

Lees verder
2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina