Kwijtschelding van belasting

kies uw wijk

Hebt u een belastingaanslag ontvangen die u niet op tijd kunt betalen? Dan kunt u de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen. Voorziet u dat u de aanslag niet (helemaal) kunt betalen, ook niet in termijnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de aanslag dan niet meer te betalen.


U kunt alleen kwijtschelding vragen voor de definitieve aanslag inkomstenbelasting en/of de aanslag socialezekerheidspremies (AOW, Anw, Wlz).
Hebt u de aanslag of en deel ervan al betaald terwijl u daar eigenlijk de financiële ruimte niet voor had? Dan kunt u binnen drie maanden na uw laatste betaling nog om kwijtschelding vragen.  

Betalingscapaciteit
De Belastingdienst beoordeelt of u de belasting echt niet kunt betalen. Als u of uw partner vermogen heeft, kunt u geen kwijtschelding krijgen. Vermogen is de totale waarde van uw bezittingen min uw schulden. Het gaat bijvoorbeeld om het geld dat op uw bank- en spaarrekening staat, een eigen woning, en een auto die meer waard is dan € 2.269. Hebt u geen vermogen, dan onderzoekt de Belastingdienst uw betalingscapaciteit. Uw betalingscapaciteit is het bedrag dat u per jaar te besteden hebt. U kunt een proefberekening van uw betalingscapaciteit maken op de site van Belastingdienst.

Als uw draagkracht te groot is voor volledige kwijtschelding maar te klein om de hele aanslag te betalen, krijgt u gedeeltelijk kwijtschelding. U betaalt dan een jaar lang naar draagkracht. Schuld die na dat jaar nog over is, wordt kwijtgescholden.

Voorlopige teruggaaf te hoog
Een aanslag wordt niet kwijtgescholden als de voorlopige teruggaaf in verband met de heffingskortingen te hoog is geweest, of als de loonheffingskorting niet goed is toegepast. Maar, als u aannemelijk kunt maken dat u niet kan worden verweten dat dit is gebeurd, kunt u toch kwijtschelding krijgen.

Meer informatie over de kwijtschelding van belasting vindt u hier.

Kijk ook bij de informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken