Mantelzorgers en belasting

kies uw wijk

Er zijn geen speciale belastingregels voor mantelzorgers, maar soms komt de Belastingdienst u als mantelzorger een beetje tegemoet. Dat is het geval als u zorg verleent aan iemand die deel uitmaakt van uw huishouding.

Belastingaftrek
Bepaalde zorgkosten die u hebt voor een persoon van 27 jaar of ouder die bij u in huis woont en die afhankelijk is van uw zorg, kunt u aftrekken van de belasting. Het gaat om personen die zonder uw zorg aangewezen zouden zijn op beroepsmatige hulp of verzorging. 
De laatste jaren zijn er helaas steeds minder kosten aftrekbaar, maar toch kan het de moeite lonen. In een overzicht van de Belastingdienst staan alle zorgkosten die aftrekbaar zijn in de jaren 2017 t/m 2019.
Let op! Bonnetjes en betaalbewijzen van kosten die u aftrekt, moet u op verzoek aan de Belastingdienst kunnen laten zien. Bewaar ze dus goed.

Reiskosten voor ziekenbezoek
Verblijft de persoon die bij u woont en die afhankelijk is van uw zorg langer dan een maand voor dezelfde ziekte in een ziekenhuis of verzorgingshuis? En moet u meer dan 10 kilometer reizen voor ziekenbezoek? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek aftrekken bij uw belastingaangifte. U mag 19 cent per kilometer aftrekken als u met uw auto rijdt, of de werkelijke kosten van taxi of openbaar vervoer.

Betaalde mantelzorg
N.B. Betaalt degene die u verzorgt u uit een persoonsgebonden budget? Dan zijn deze inkomsten voor u belast. Afhankelijk van uw arbeidsverhouding wordt de belasting op uw inkomsten ingehouden of moet u de inkomsten zelf aangeven bij uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

 

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken