Financiële regelingen

kies uw wijk

Hebt u een laag inkomen? En hebt u moeite om rond te komen met uw geld? De gemeente Utrecht heeft verschillende regelingen waar u als inwoner misschien gebruik van kunt maken.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor onverwachte, noodzakelijke kosten die u niet of alleen met grote moeite zelf kunt betalen. Denk aan kosten voor rechtsbijstand, hoge woonlasten of een babyuitzet. Bijzondere bijstand voor medische kosten is er alleen in uitzonderlijke situaties. Heeft u zulke bijzondere kosten en kunt u ze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

  Lees verder
 • Checklist inkomsten op orde

  In de Checklist inkomsten op orde ziet u welke regelingen er zijn om een laag inkomen aan te vullen. Regelingen van de gemeente Utrecht en landelijke regelingen. U ziet snel welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, of u er gebruik van kunt maken en waar u een aanvraag kunt doen.

  Checklist 'inkomsten op orde'

  Lees verder
 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Een laag inkomen betekent hier: tot 125% van de bijstandsnorm. U kunt deelnemen aan deze verzekering als u in Utrecht woont en een U-pas heeft. De gemeente werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De collectieve verzekering heet U-polis.

  Lees verder
 • Extra's bij laag inkomen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een laag inkomen aan te vullen en gebruik te maken van ondersteuning. Denk aan de Weggeefwinkel, de Voedselbank, het U-pas Kindpakket, toeslagen van de gemeente en veel meer. Lees verder
 • Extra's voor kinderen

  Er zijn verschillende regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een aanvraag voor deze regelingen loopt vaak via hulpverlenende organisaties. Gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank komen meestal in aanmerking voor alle extra's voor kinderen die hieronder beschreven staan.

  Lees verder
 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u drie jaar achter elkaar een laag inkomen hebt en jonger bent dan de AOW-leeftijd, krijgt u misschien extra geld van de gemeente. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag.

  Lees verder
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook als uw inkomen iets boven het minimum ligt kunt u soms kwijtschelding krijgen, namelijk als uw maandelijkse lasten erg hoog zijn. Kwijtschelding wil zeggen dat u de belastingen niet hoeft te betalen.

  Lees verder
 • U-pas

  De U-pas is een gratis kortingspas die u veel voordeel oplevert. U krijgt er korting mee op allerlei activiteiten in de regio Utrecht. Er is ook een speciaal kindpakket waar bepaalde kosten die samenhangen met school uit betaald kunnen worden. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein of Stichtse Vecht. Lees verder
 • Tegemoetkoming zorgkosten

  De gemeente Utrecht heeft een regeling voor de extra zorgkosten van inwoners met een beperking of een chronische ziekte. Hebt u in een kalenderjaar uitgaven door uw ziekte of beperking die niet worden vergoed? Dan krijgt u misschien een bijdrage voor deze kosten. Elke persoon in het huishouden die eigen zorgkosten heeft, kan een aanvraag doen. U kunt voor zorgkosten die u in 2020 maakt een aanvraag doen tot en met 31 maart 2021. 
  N.B. Voor zorgkosten die u in 2019 heeft gemaakt, kunt u vanwege de coronacrisis nog tot en met 30 juni 2020 een aanvraag doen.

  Lees verder
 • Woonkostentoeslag

  Woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald en die in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben. Die hoge woonlasten kunnen te maken hebben met een huurwoning of met een koopwoning.

  Lees verder
 • Huurkorting

  Sinds 1 september 2017 kunnen U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen soms korting op hun huur krijgen. Het gaat om een proef die vooralsnog duurt tot 1 juli 2010 en betreft sociale huurwoningen van Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest.

  Lees verder
 • Woonlastenfonds

  Het woonlastenfonds wordt sinds 1 juli 2016 geleidelijk afgebouwd. Het fonds bood extra financiële ondersteuning aan Utrechters voor wie de woonlasten ondanks het ontvangen van huurtoeslag of woonkostentoeslag, te hoog waren. Een nieuwe aanvraag bij het fonds is niet meer mogelijk, maar voor bestaande fondsbijdragen geldt een overgangsregeling.

  Lees verder
 • Eenmalige cheque voor werkzoekende

  Hebt u een bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Als u hiervoor kosten moet maken, bijvoorbeeld door een bezoek aan de kapper, de aanschaf van goed ogende kleding, of het openbaar vervoer, kan de gemeente Utrecht u een eenmalige vergoeding geven. U krijgt de vergoeding in de vorm van een cheque, de werknemerscheque geheten.

  Lees verder
 • Individuele studietoeslag studenten met een beperking

  Je bent student aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs en hebt een beperking. Voor studenten met een beperking is het vaak moeilijk om naast de studie te werken, of om met werken het minimumloon te verdienen. Daarom is er de individuele studietoeslag van de gemeente: een bedrag van € 200 per maand. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking.
  Kijk voor meer informatie en aanvraag op individuele studietoeslag aanvragen.
  Let op! Je kunt de individuele studietoeslag niet achteraf aanvragen.

 • Jongerentoeslag (extra)

  Heb je een bijstandsuitkering en ben je jonger dan 21 jaar? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Jongerentoeslag.

  De hoogte van de Jongerentoeslag is afhankelijk van de gezins- en woonsituatie en varieert van € 132,50 tot € 358,00. Voor deze vergoeding kan je bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

  Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op een aanvulling op de Jongerentoeslag: Jongerentoeslag extra.
  De hoogte van deze toeslag is per maand € 139,- voor een 18-jarige en € 199,- voor een 19 of 20-jarige.

 • Fondsen

  Soms heeft iemand door bijzondere omstandigheden uitgaven waarvoor geen financiële oplossing is. Een beroep op een landelijk of plaatselijk (liefdadigheids)fonds kan dan wel eens uitkomst bieden. Er zijn in Nederland fondsen voor velerlei doelen.
  Een fondsaanvraag loopt meestal via een maatschappelijke organisatie. Een hulpverlener die bekend is met de situatie levert gegevens aan het fonds over de noodsituatie waarin de persoon of het gezin verkeert. De maatschappelijke organisatie zorgt voor de besteding van het geld. In het algemeen wordt het bedrag dan ook gestort op het bankrekeningnummer van de organisatie.

  In het Fondsenoverzicht Individuele Noden vindt u onder meer informatie over doel, doelgroep en werkwijze van fondsen. Het bijbehorende Stroomdiagram voor een fondsaanvraag helpt om te beoordelen of een fondsaanvraag tot de mogelijkheden behoort. 

 • Extra hulp of geld voor u? (Engels, Arabisch of Turks)

  Kunt u moeilijk rondkomen? In Utrecht zijn veel regelingen voor extra geld of ondersteuning. Misschien hebt u daar recht op. Vraag deze dan aan of vraag advies over uw geldzaken.
  Lees de brochure in Engels, Arabisch of Turks.

 • Voedselbank Utrecht place

  De Voedselbank deelt wekelijks gratis voedselpakketten uit aan mensen die korte of langere tijd niet rond kunnen komen van hun geld. In Utrecht biedt de VoedselbankPLUS naast gratis voedsel ook sociaal juridische ondersteuning.

  Wie alleen of samen met zijn huisgenoten minder geld te besteden heeft dan een vastgesteld normbedrag, kan terecht bij de Voedselbank. De Voedselbank kijkt naar het bedrag dat iemand overhoudt nadat de vaste lasten zijn betaald. Het normbedrag per huishouden ligt in 2020 op:

  • € 225 per maand voor een alleenstaande,
  • € 315 voor een (echt)paar,
  • plus ongeveer € 90 voor elk kind of ander persoon in de huishouding.

  Elke week worden op 10 uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. De uitgiftepunten zijn ook ontmoetingsplek waar vrijwilligers uit de buurt koffie en thee schenken.

  Aanmelden kan telefonisch bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken. Wie zich aanmeldt moet inzicht geven in zijn financiële situatie. Daarvoor zijn er huisbezoeken of gesprekken bij een uitgiftepunt. Er is een aanmeldformulier dat u als deelnemer ingevuld moet meenemen naar de eerste afspraak.  Adres
  Wittevrouwenkade 6 
  3512 CR  Utrecht
  Telefoon
  030 -234 08 19 
  Website
  utrecht.voedselbankennederland.nl/ 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Buren voor Buren weggeefwinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 48 32 13 45
 • e-mail   info@burenvoorburennederland.nl
 • website   www.burenvoorburennederland.nl
 • adres   Elsenburglaan 10 3555XJ , Utrecht

De Sinterklaasbank

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 31 225 566
 • e-mail   info@sinterklaasbank.nl
 • website   www.sinterklaasbank.nl
 • adres   ,

Repair Cafe Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   repaircafeutrecht@gmail.com
 • website   http://rcu001.repaircafe-utrecht.nl/
 • adres   ,

Speelgoedbank het Speelkwartier

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@speelgoedbankdemeern.nl
 • website   www.speelgoedbankdemeern.nl
 • adres   Strijkviertel 65 3454 PK, De Meern

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 1266 0654
 • e-mail   info@huisdierenwelzijn.nl
 • website   www.huisdierenwelzijn.nl
 • adres   ,

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.dierenvoedselbankutrecht.nl
 • adres   ,
 • telefoon  
 • e-mail   stichtingkac@yahoo.com
 • website   www.kacsite.wordpress.com
 • adres   ,

Laat ze maar lachen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info.utrecht@laatzemaarlachen.com
 • website   http://laatzemaarlachen.com/utrecht/
 • adres   ,

Stichting Leergeld Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-7370332
 • e-mail   info@leergeldutrecht.nl
 • website   www.leergeldutrecht.nl
 • adres   Postbus 13168 3507 LD , Utrecht

Voedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 -234 08 19
 • e-mail  
 • website   utrecht.voedselbankennederland.nl/
 • adres   Wittevrouwenkade 6 3512 CR , Utrecht

Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 286 0000
 • e-mail  
 • website   https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/burgerzaken/
 • adres   Stadsplateau 1 of Dorpsplein 1 3521 AZ of 3451 BK, Utrecht of Vleuten

Kledingbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 384 423 28
 • e-mail   info@kledingbankutrecht.nl
 • website   www.kledingbankutrecht.nl
 • adres   Indusdreef 5 3564 GV, Utrecht

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 260 00 60
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,
 • telefoon   0900 - 260 00 60 ma t/m vrij van 8:00 tot 17:00
 • e-mail  
 • website   http://www.woningnetregioutrecht.nl/
 • adres   ,
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken