Financiële regelingen

kies uw wijk

Hebt u een laag inkomen? En hebt u moeite om rond te komen met uw geld? De gemeente Utrecht heeft verschillende regelingen waar u als inwoner misschien gebruik van kunt maken.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor onverwachte, noodzakelijke kosten die u niet of alleen met grote moeite zelf kunt betalen. Denk aan kosten voor rechtsbijstand, hoge woonlasten of een babyuitzet. Bijzondere bijstand voor medische kosten is er alleen in uitzonderlijke situaties. Heeft u zulke bijzondere kosten en kunt u ze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

  Lees verder
 • Checklist inkomsten op orde

  In de Checklist inkomsten op orde ziet u welke regelingen er zijn om een laag inkomen aan te vullen. Regelingen van de gemeente Utrecht en landelijke regelingen. U ziet snel welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, of u er gebruik van kunt maken en waar u een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  De gemeente Utrecht heeft een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Een laag inkomen betekent hier: tot 125% van de bijstandsnorm. U kunt deelnemen aan deze verzekering als u in Utrecht woont en een U-pas heeft. De gemeente werkt vanaf 2018 samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De collectieve verzekering heet U-polis.

  Lees verder
 • Extra's bij laag inkomen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om een laag inkomen aan te vullen en gebruik te maken van ondersteuning. Denk aan de Weggeefwinkel, de Voedselbank, het U-pas Kindpakket, toeslagen van de gemeente en veel meer. Lees verder
 • Extra's voor kinderen

  Er zijn verschillende regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een aanvraag voor deze regelingen loopt vaak via hulpverlenende organisaties. Gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank komen meestal in aanmerking voor alle extra's voor kinderen die hieronder beschreven staan.

  Lees verder
 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u drie jaar achter elkaar een laag inkomen hebt en jonger bent dan de AOW-leeftijd, krijgt u misschien extra geld van de gemeente. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag. Lees verder
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook als uw inkomen iets boven het minimum ligt kunt u soms kwijtschelding krijgen, namelijk als uw maandelijkse lasten erg hoog zijn. Kwijtschelding wil zeggen dat u de belastingen niet hoeft te betalen. Lees verder
 • U-pas

  De U-pas is een gratis kortingspas die u veel voordeel oplevert. U krijgt er korting mee op allerlei activiteiten in de regio Utrecht. Er is ook een speciaal kindpakket waar bepaalde kosten die samenhangen met school uit betaald kunnen worden. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein of Stichtse Vecht. Lees verder
 • Tegemoetkoming zorgkosten 2018

  De gemeente Utrecht heeft een regeling voor de extra zorgkosten van inwoners met een beperking of een chronische ziekte. Hebt u dit jaar uitgaven door uw ziekte of beperking die niet zijn vergoed? Dan krijgt u misschien een bijdrage voor deze kosten. Elke persoon in het huishouden die eigen zorgkosten heeft, kan een aanvraag doen. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2019.

  Lees verder
 • Woonkostentoeslag

  Woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald en die in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben. Die hoge woonlasten kunnen te maken hebben met een huurwoning of met een koopwoning.

  Lees verder
 • Huurkorting

  Vanaf 1 september 2017 kunnen U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen mogelijk korting op hun huur krijgen. Het gaat om een proef van twee jaar en betreft sociale huurwoningen van Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest.

  Lees verder
 • Woonlastenfonds

  Het woonlastenfonds wordt sinds 1 juli 2016 geleidelijk afgebouwd. Het fonds bood extra financiële ondersteuning aan Utrechters voor wie de woonlasten ondanks het ontvangen van huurtoeslag of woonkostentoeslag, te hoog waren. Een nieuwe aanvraag bij het fonds is niet meer mogelijk, maar voor bestaande fondsbijdragen geldt een overgangsregeling.

  Lees verder
 • Eenmalige cheque voor werkzoekende

  Hebt u een bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Als u hiervoor kosten moet maken, bijvoorbeeld door een bezoek aan de kapper, de aanschaf van goed ogende kleding, of het openbaar vervoer, kan de gemeente Utrecht u een eenmalige vergoeding geven. U krijgt de vergoeding in de vorm van een cheque, de werknemerscheque geheten.

  Lees verder
 • Individuele studietoeslag studenten met een beperking

  Je bent student aan het MBO, HBO of Wetenschappelijk Onderwijs en hebt een beperking. Door je beperking kan je naast je studie niet werken. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

  Zie voor meer informatie en aanvraag het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht. 

 • Jongerentoeslag (extra)

  Heb je een bijstandsuitkering en ben je jonger dan 21 jaar? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Jongerentoeslag.

  De hoogte van de Jongerentoeslag is afhankelijk van de gezins- en woonsituatie en varieert van € 132,50 tot € 358,00. Voor deze vergoeding kan je bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

  Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op een aanvulling op de Jongerentoeslag: Jongerentoeslag extra.
  De hoogte van deze toeslag is per maand € 139,- voor een 18-jarige en € 199,- voor een 19 of 20-jarige.

 • Voedselbank Utrecht place

  De Voedselbank richt zich op mensen die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. In Utrecht biedt de VoedselbankPLUS naast gratis voedsel ook sociaal juridische ondersteuning.

  Wie alleen of met zijn huishouding onder een vastgestelde inkomensnorm blijft, kan terecht bij de Voedselbank. Uitgangspunt is het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden nadat de vaste lasten zijn betaald. De norm per huishouden ligt in 2018 op:

  • € 215 per maand voor een alleenstaande,
  • plus € 85 voor elke volgende persoon in de huishouding.

  Elke week worden op negen uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. De uitgiftepunten zijn ook ontmoetingsplek waar vrijwilligers uit de buurt koffie en thee schenken.

  Aanmelden kan telefonisch bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken. Wie zich aanmeldt moet inzicht geven in zijn financiële situatie. Daarvoor zijn er huisbezoeken of gesprekken bij een uitgiftepunt. Er is een aanmeldformulier dat u als deelnemer ingevuld moet meenemen naar de eerste afspraak. 

     Adres
  Wittevrouwenkade 6 
  3512 CR  Utrecht
  Telefoon
  030 -234 08 19 
  Website
  utrecht.voedselbankennederland.nl/ 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Buren voor Buren weggeefwinkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 48 32 13 45
 • e-mail   info@burenvoorburennederland.nl
 • website   www.burenvoorburennederland.nl
 • adres   Elsenburglaan 10 3555XJ , Utrecht

De Sinterklaasbank

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 31 225 566
 • e-mail   info@sinterklaasbank.nl
 • website   www.sinterklaasbank.nl
 • adres   ,

Kledingbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 384 423 28
 • e-mail   info@kledingbankutrecht.nl
 • website   www.kledingbankutrecht.nl
 • adres   Indusdreef 5 3564 GV, Utrecht

Repair Cafe Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   repaircafeutrecht@gmail.com
 • website   http://rcu001.repaircafe-utrecht.nl/
 • adres   ,

Speelgoedbank het Speelkwartier

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@speelgoedbankdemeern.nl
 • website   www.speelgoedbankdemeern.nl
 • adres   Strijkviertel 65 3454 PK, De Meern

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   www.dierenvoedselbankutrecht.nl
 • adres   ,
 • telefoon  
 • e-mail   stichtingkac@yahoo.com
 • website   www.kacsite.wordpress.com
 • adres   ,

Laat ze maar lachen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info.utrecht@laatzemaarlachen.com
 • website   http://laatzemaarlachen.com/utrecht/
 • adres   ,

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 1266 0654
 • e-mail   info@huisdierenwelzijn.nl
 • website   www.huisdierenwelzijn.nl
 • adres   ,

Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 286 0000
 • e-mail  
 • website   https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/burgerzaken/
 • adres   Stadsplateau 1 of Dorpsplein 1 3521 AZ of 3451 BK, Utrecht of Vleuten

Stichting Leergeld Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-7370332
 • e-mail   info@leergeldutrecht.nl
 • website   www.leergeldutrecht.nl
 • adres   Postbus 13168 3507 LD , Utrecht

Voedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 -234 08 19
 • e-mail  
 • website   utrecht.voedselbankennederland.nl/
 • adres   Wittevrouwenkade 6 3512 CR , Utrecht

Buurtcentrum De Schakel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   Schoolstraat 11 3451 AA, Vleuten

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (0294) 29 94 00
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   (030) 286 00 00
 • e-mail  
 • website   www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-vleuten-de-meern/
 • adres   Dorpsplein 1 3451 BK, Vleuten

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken